Gezin in restaurant

In de afgelopen week* werden 1.214 patiënten met een SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 besmetting in het ziekenhuis opgenomen. Een daling van 12% vergeleken met de week er voor. Op de IC intensive care (intensive care) was het aantal nieuwe opnames ongeveer gelijk aan een week eerder, 97 patiënten (+2%). Het aantal positieve testen daalde in de afgelopen week met 37% in vergelijking met de week ervoor. Ook daalde het aantal mensen dat zich liet testen met 38% ten opzichte van de week ervoor.

Alle wekelijkse COVID-19 cijfers staan in een tabel en in grafieken op de RIVM website.

Positieve coronatesten

De daling in de besmettingsgolf lijkt ingezet. Het aantal geregistreerde positieve coronatesten nam voor de tweede week op rij af. Het aantal mensen met een positieve coronatest nam in de afgelopen week af met 37% ten opzichte van de week ervoor. In totaal werden 310.144 positieve testen bij het RIVM gemeld. Bijna 520.000 mensen kwamen naar de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) om zich te laten testen op SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Dat is een daling van 38% in vergelijking met de week ervoor. In alle leeftijdsgroepen en alle regio’s nam het aantal positieve testen af. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn minder groot geworden. Bij de leeftijdsgroepen 70-79 jaar en de 80-plussers jaar blijft het aantal meldingen per 100.000 inwoners al langere tijd lager dan bij jongere leeftijdsgroepen (figuur 1). Er zijn grote regionale verschillen, met de meeste meldingen per inwoners in de veiligheidsregio’s Fryslân (2577/100.000 inwoners) en Groningen (2304/100.000 inwoners) en de minste in Zaanstreek-Waterland (1391/100.000 inwoners) en Rotterdam-Rijnmond (1271/100.000 inwoners). 

Ook bij versoepelingen van de maatregelen blijft het belangrijk om verspreiding van het virus vooral onder ouderen en kwetsbaren zoveel mogelijk te voorkomen. Zij hebben een grotere kans om in het ziekenhuis te komen als zij besmet raken met corona. Voorkom dat je een kwetsbare of oudere besmet, door voordat je op bezoek gaat een zelftest te doen en niet op bezoek te gaan wanneer je klachten hebt. 

Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep (10 januari 2022 tot en met 20 februari 2022).

Ziekenhuisopnames en opnamereden

Via de NICE registratie melden ziekenhuizen sinds 25 januari de opnamereden** van nieuwe patiënten met een bevestigde SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 besmetting in het ziekenhuis en op de IC intensive care (intensive care). In de afgelopen vier weken is de verdeling van patiënten met COVID-19 naar opnamereden weinig veranderd. 

Tussen 25 januari en 21 februari werden 5.145 patiënten met een SARS-CoV-2 besmetting in het ziekenhuis opgenomen. Daarvan was van 3.229 (63%) patiënten de opnamereden** bekend, bij 37% was de opnamereden (nog) niet bekend. Bij 52% was COVID-19 de belangrijkste reden van opname. Bij 17% van de opgenomen patiënten met bekende opnamereden ontregelde de SARS-CoV-2 besmetting een bestaande aandoening. Deze kwetsbare patiënten zouden zonder SARS-CoV-2 besmetting niet zijn opgenomen in het ziekenhuis. Daarmee was COVID-19 bij 7 op de 10 patiënten met bekende opnamereden de belangrijkste of één van de redenen van ziekenhuisopname tussen 25 januari en 21 februari 2022 (zie figuur 2). 

Tussen 25 januari en 21 februari werden 397 patiënten met een SARS-CoV-2 besmetting op de IC opgenomen. Daarvan was van 321 patiënten de opnamereden bekend, bij 19% was de opnamereden (nog) niet bekend. Bij 63% was COVID-19 de belangrijkste reden van IC-opname. Bij 17% van de opgenomen IC-patiënten met bekende opnamereden ontregelde de SARS-CoV-2 besmetting een bestaande aandoening. Deze kwetsbare patiënten zouden zonder COVID-19 niet op de IC opgenomen zijn. Daarmee was COVID-19 de belangrijkste reden van IC-opname bij 8 op de 10 van de patiënten met bekende opnamereden (zie figuur 3). In alle leeftijdsgroepen was COVID-19 de meest voorkomende reden of de aanjager van opname op de IC. 

Figuur 2: Opnamereden** van 3.229 van de 5.145 patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de verpleegafdeling, opgenomen tussen 25 januari en 21 februari 2022, geregistreerd tot 22 februari 00.00 uur. 

Figuur 3: Opnamereden** van 321 van de 397 patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de intensive care, opgenomen tussen 25 januari en 21 februari 2022, geregistreerd tot 22 februari 00.00 uur.

Reproductiegetal

Het meest recente reproductiegetal van SARS-CoV-2 (7 februari) was 0,83 (0,82 – 0,84). Het reproductiegetal daalde ten opzichte van de week ervoor (0,98 op 31 januari). Dit betekent dat 100 mensen die op 7 februari 2022 het coronavirus hadden, samen 83 nieuwe personen besmetten. 

Maatregelen

Voorkom verspreiding van het virus en daarmee ziekenhuisopnames door je aan de geldende (basis)maatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent. Laat je vaccineren als je dat nog niet hebt gedaan en haal de booster om je bescherming weer een oppepper te geven. Was regelmatig je handen, hoest en nies in je elleboog. Blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) of gebruik een zelftest. 

* Het aantal meldingen van positieve testen dat tussen 15 februari 10:01 en 22 februari 10.00 uur aan het RIVM zijn gedaan. De testen die in de GGD zijn afgenomen, ziekenhuisopnames en IC intensive care (intensive care)-opnames zijn naar kalenderweken.
** De opnamereden van patiënten met SARS-CoV-2 is onderverdeeld in 4 categorieën. 

  1. Vanwege COVID-19: COVID-19 is de reden van opname van de patiënt en de patiënt wordt daarvoor behandeld.
  2. Combinatie met COVID-19: COVID-19 is één van de redenen van opname: de patiënt is opgenomen doordat COVID-19 een bestaande aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes of hartfalen heeft ontregeld. De patiënt zou zonder COVID-19 niet opgenomen hoeven worden.
  3.  Andere opnamereden: Er is een andere opnamereden dan COVID-19: de patiënt is opgenomen vanwege een andere opnamereden en heeft geen behandeling nodig voor de SARS-CoV-2 besmetting. 
  4. Onbekend: het is (nog) niet bekend of de reden van opname gerelateerd is aan de SARS-CoV-2 besmetting.