4 jongeren aan het hardlopen op een atletiekbaan

In de afgelopen kalenderweek, van 12 tot en met 18 mei, werden er 21% minder patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Ook op de IC intensive care (intensive care) daalde de nieuwe instroom met 24% in vergelijking met de week ervoor.*

Het aantal gemelde personen met een positieve coronatestuitslag daalde met 25%. In alle leeftijdsgroepen daalde het aantal meldingen. Het aantal meldingen per 100.000 inwoners is landelijk gedaald van 270 naar 202.

De druk op de ziekenhuizen is nog steeds hoog. Daarom blijft het belangrijk dat iedereen zich aan de (basis-)maatregelen blijft houden, zodat het aantal COVID-19 opnames en het aantal besmettingen verder dalen.

Het vaccineren gaat snel. Er zijn op dit moment ongeveer 7,5 miljoen vaccinaties gezet. Op dit moment zijn mensen van geboortejaar 1965 aan de beurt om een vaccinatieafspraak te maken.

*bron: Stichting NICE

Ziekenhuisopnames

Afgelopen week zijn 1.152 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld, 21% minder opnames dan in de week ervoor toen 1.458 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen. In de afgelopen week werden er 239 nieuwe opnames op de IC intensive care (intensive care)’s gemeld, een afname van 24% in vergelijking met de week ervoor toen er 313 mensen met COVID-19 op de IC werden opgenomen.

Positieve coronatesten en regionale verschillen 

Er zijn in de afgelopen week 35.142 nieuwe positief geteste personen gemeld. Dat is een daling van 25% ten opzichte van de week daarvoor. Het percentage positief geteste personen was afgelopen week 12,2%, ongeveer gelijk aan de voorgaande week (12,3%). In de afgelopen kalenderweek kregen 202 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. In de regio’s Brabant-Noord en Limburg-Noord was het aantal meldingen met meer dan 280 per 100.000 inwoners flink hoger dan het Nederlands gemiddelde. Het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners daalde in alle leeftijdsgroepen (figuur 1).

Deze daling in de meldingen is naar verwachting voor een deel veroorzaakt doordat minder mensen (-23%) zich hebben laten testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) teststraten. De afgelopen kalenderweek lieten 272.681 mensen zich testen, de week daarvoor was dat nog 353.012. Vooral het aantal geteste personen jonger dan 18 jaar is in de afgelopen drie weken flink afgenomen ten opzichte van de weken ervoor (figuur 2). De daling van het aantal afgenomen testen in de teststraten van de GGD’en lijkt in ieder geval deels veroorzaakt door de meivakantie en het lange weekend rond Hemelvaartsdag, maar mogelijk ook door het gebruik van zelftesten.

Figuur 1. Aantal meldingen per leeftijdsgroep per kalenderweek.

Figuur 2. Aantal geteste personen per leeftijdsgroep per kalenderweek.

Reproductiegetallen en besmettelijke personen

Het reproductiegetal, op basis van meldingen van positieve testen, is gedaald ten opzichte van de week ervoor. Het reproductiegetal van 3 mei was 0,89 (ondergrens 0,87 - bovengrens 0,91), een week eerder was het reproductiegetal 1,01.

Het reproductiegetal op basis van ziekenhuisopnames van 3 mei was 0,91 (ondergrens 0,78 – bovengrens 1,06) en bleef nagenoeg onveranderd, op 26 april was het reproductiegetal 0,93. Het reproductiegetal op basis van IC intensive care (intensive care) opnames lag op 3 mei eveneens op 0,91 (ondergrens 0,61 – bovengrens 1,25). Dit was een daling ten opzichte van de week ervoor, toen het 0,96 was. Bij de berekening van deze laatste twee reproductiegetallen zijn door de kleinere aantallen de onzekerheden groter.

Het aantal besmettelijke personen, dat zijn mensen die besmet zijn met het virus en die in de fase van de infectie zijn dat zij anderen kunnen besmetten, was op 10 mei ongeveer 130.000. In de week ervoor waren er naar schatting 149.000 besmettelijke personen.

Terug naar ‘normaal’? Houd je aan de maatregelen, ook na een negatieve (zelf-)test of na vaccinatie.

Naast vaccinaties is het vasthouden en opvolgen van de (basis-)maatregelen dé manier om te voorkomen dat mensen besmet raken. Zo voorkomen we, totdat iedereen die dat wil gevaccineerd is, dat het virus zich weer meer verspreidt en versoepelingen misschien teruggedraaid moeten worden. Want, minder besmettingen betekent minder ziekenhuisopnames. Houd daarom minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. Blijf thuis als je klachten hebt, ook als je gevaccineerd bent, en laat je testen. Testen is ook belangrijk als je al gevaccineerd bent. Je kunt nog steeds besmet raken en anderen besmetten. Was regelmatig je handen. Heb je een positieve uitslag bij de zelftest? Blijf thuis in isolatie, laat je huisgenoten in quarantaine gaan en neem contact op met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Zo stoppen we de verspreiding van het virus.