In 2020 deed 50% van de uitgenodigde vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat blijkt uit de Monitor  die vandaag verschijnt. In de drie voorgaande jaren was dat gemiddeld nog 57%. In totaal zijn 296.487 personen gescreend. Bij 3.413 deelnemers werd een voorstadium van baarmoederhalskanker gevonden.

De COVID-19 pandemie heeft impact gehad op het bevolkingsonderzoek in 2020. Tussen 16 maart en 1 juli 2020 lag het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker stil. Daardoor kregen in 2020 ongeveer 600.000 mensen een uitnodiging, in plaats van 800.000 vrouwen die hiervoor jaarlijks uitgenodigd worden. Hiervan deed 50% mee.  Deelnemers kozen tijdens de pandemie vaker voor een zelfafnameset dan in eerdere jaren.

Inhaalslag

Om de achterstand in te halen worden wekelijks 20% meer uitnodigingsbrieven verstuurd. Sommige vrouwen die in 2020 zijn uitgenodigd hebben inmiddels alsnog mee gedaan.  Vrouwen die niet reageerden op de uitnodiging (bijvoorbeeld omdat ze niet naar de huisartspraktijk wilden gaan), krijgen een brief om hen te laten weten dat ze alsnog mee kunnen doen.

Gezondheidswinst

HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) is het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Bij 9,5% van de deelnemers aan het bevolkingsonderzoek werd dit virus gevonden. De meeste daarvan vielen in de jonge leeftijdsgroep van 30-35 jaar. Dat is ook de groep met het laagste deelnamepercentage. In totaal zijn er 8.700 deelnemers direct naar de gynaecoloog doorverwezen voor vervolgonderzoek. Dat is ongeveer 3% van het totale aantal deelnemers. Bij 3.413 deelnemers werd een voorstadium van baarmoederhalskanker gevonden (1,2% van het totaal aantal deelnemers). Deze opsporingspercentages zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Ieder jaar krijgen ongeveer 800 vrouwen in Nederland baarmoederhalskanker en overlijden ongeveer 200 vrouwen aan deze ziekte. Daarom krijgen vrouwen van 30 tot en met 60 jaar iedere 5 jaar een uitnodiging om bij de huisarts een uitstrijkje te laten maken. Dankzij het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia van baarmoederhalskanker vroeg worden ontdekt. Een voorstadium van baarmoederhalskanker is meestal goed te behandelen. Door te behandelen kan baarmoederhalskanker voorkomen worden.

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL Integraal kankercentrum Nederland (Integraal kankercentrum Nederland)) doet de jaarlijkse monitoring van het bevolkingsonderzoek in opdracht van het RIVM. Het doel van de monitor is om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te bewaken en belangrijke trends te signaleren.

Meer informatie

Op onze website  leest u meer over dit bevolkingsonderzoek.

 

LET OP: In de vanochtend om 10.00 uur gepubliceerde versie van het nieuwsbericht stond dat bij 3.350 deelnemers een voorstadium van baarmoederhalskanker is gevonden. Dit is onjuist. Er is bij 3.413 deelnemers een voorstadium van baarmoederhalskanker gevonden. Dat is bij 1,2% van het totaal aantal deelnemers.