Er zijn geen aanwijzingen dat in Nederland illegaal genetisch gemodificeerde siergewassen verkrijgbaar zijn. Dat blijkt uit een inventarisatie die het RIVM heeft gemaakt in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)).

Er zijn veel genetisch gemodificeerde siergewassen in ontwikkeling in laboratoria en er worden veldproeven mee uitgevoerd. Deze siergewassen kunnen op de markt komen na het doorlopen van een Europese toelatingsprocedure. Daarbij moet worden aangetoond dat het risico voor mens en milieu laag is. In Europa zijn alleen nog maar anjers op de markt met een gemodificeerde kleur.

Laboratoriumschaal

Het RIVM heeft geïnventariseerd welke genetisch gemodificeerde siergewassen nu of mogelijk in de nabije toekomst in Nederland geïmporteerd zouden kunnen worden zónder dat deze een toelating hebben. Het rapport brengt in beeld welke modificaties bij siergewassen al mogelijk zijn op laboratoriumschaal.

Ook is nagegaan welke gemodificeerde siergewassen toelatingen hebben binnen én buiten de EU Europese Unie (Europese Unie). Een aantal factoren die voor de ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) van belang kunnen zijn voor de inrichting van het toezicht is nader uitgewerkt.

Het rapport is een aanvulling op eerdere rapporten die een overzicht gaven van alle andere gemodificeerde organismen zoals gemodificeerde gewassen en dieren.