Het 3D-model voor geluid helpt de geluidexpert om het omgevingsgeluid te berekenen. De dataset van dit model is nu vernieuwd en bevat actuele gegevens tot 1 januari 2022. Bijvoorbeeld van de panden die zijn gebouwd, verbouwd of gesloopt. Ook de aanpassingen in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zijn tot deze peildatum verwerkt in de bodemgebieden. Bijzonder aan deze nieuwe dataset is dat die voor het eerst is samengesteld met data van AHN4 (eerder werd AHN3 gebruikt).

Zo ziet het eruit

Op het 3D-plaatje is te zien dat ieder gebouw een eigen hoogte heeft. Waar een gebouw in hoogte verspringt, wordt het opgeknipt. Met de rekenprogramma’s voor geluid of GIS Geografic Information System (Geografic Information System)-software zijn zo mooie visualisaties te maken.  Zoals het voorbeeld van het 3D model van het Muiderslot.

Aan de slag

Bekijk de laatste versie van de dataset.  Ga er vooral mee aan de slag en gebruik het als startpunt voor uw volgende geluidmodel.

Heeft u suggesties voor de dataset? Mail dan naar ecg@rivm.nl.

De dataset is gemaakt door het RIVM, Kadaster en TU Technische Universiteit (Technische Universiteit)-Delft, in opdracht van het ministerie van IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat).

Zie voor meer informatie ook het nieuwsbericht over de vorige update van het 3D-model: Nieuwe dataset 3D-model voor geluid.