Minimaal 20 miljoen volwassenen in Europa zijn gehinderd door verkeerslawaai in steden, van snelwegen, vliegvelden of spoorwegen. Het merendeel van de geluidsoverlast en 90 procent van de ziektelast door geluid is toe te schrijven aan wegverkeerslawaai. Dit blijkt uit een rapport dat het RIVM heeft opgesteld in opdracht van de Europese Commissie.

Meer dan 9 miljoen mensen zijn ernstig gehinderd. Zij hebben last van gevoelens van irritatie, boosheid en onbehagen. Daarnaast draagt omgevingslawaai bij aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, beroerte en vroegtijdig overlijden. Naar verwachting zijn de cijfers een onderschatting, omdat niet alle EU Europese Unie (Europese Unie) landen de benodigde data hebben aangeleverd.

Hart- en vaatziekten, beroertes en vroegtijdige sterfte

De blootstelling aan omgevingslawaai in Europa leidde in 2011 tot ongeveer 900 duizend gevallen van verhoogde bloeddruk en 40 duizend ziekenhuisopnames per jaar door hart- en vaatziekten en beroertes; het aantal vroegtijdige sterfgevallen door deze ziekten als gevolg van de blootstelling is naar schatting circa 10 duizend per jaar.

Nachtelijk geluid kan de slaap verstoren, bijvoorbeeld doordat mensen niet kunnen inslapen of tussentijds wakker worden. Naar schatting hebben ongeveer 8 miljoen mensen hier last van en bijna 4 miljoen van hen ervaart dit als ernstig.

Onderschatting

Dit zijn de voorlopige resultaten voor 33 Europese landen (28 lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije). Niet alle landen hebben de benodigde informatie aangeleverd en de landen rapporteren alleen het aantal mensen dat woont bij hoge geluidniveaus (meer dan 55 decibel voor het etmaal of 50 decibel voor de nacht). Onder deze geluidniveaus is er ook een risico op effecten, maar de blootstelling van deze groep mensen is niet bekend, zodat de omvang van de effecten niet kan worden vastgesteld.