Moeder thuis aan het werk, kind gaat naar school

In de afgelopen week, van 9 tot en met 16 november 2021, zijn er 44% meer mensen met een positieve coronatestuitslag gemeld dan in de week ervoor. In de afgelopen week is de grootste stijging te zien in het aantal meldingen van kinderen van 4 tot 12 jaar. In alle regio’s steeg het aantal meldingen. 

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, steeg in de afgelopen met 12%. Op de IC intensive care (intensive care) werden 3% meer nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen dan in de week ervoor. 

Voorkom verspreiding door je aan de basismaatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent. 

Alle wekelijkse COVID-19-cijfers staan in een tabel en in grafieken op de RIVM-website.

Flinke stijging aantal positieve coronatesten 

Afgelopen week* werden 110.558 positieve testuitslagen gemeld, een weekrecord,  gerekend vanaf 1 juni 2020 toen iedereen in Nederland zich kon laten testen op SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Ten opzichte van een week eerder steeg het aantal meldingen met 44%. Per 100.000 inwoners kregen 628 personen een positieve testuitslag. Meer dan een half miljoen mensen (554.244) lieten zich testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), dat is 33% meer dan de week ervoor. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg in de voorbije week van 17,2% naar 19,6%, inclusief testen ter bevestiging van een positieve zelftest.

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal SARS-CoV-2 meldingen toe (zie figuur 1). In de afgelopen week is een opvallende stijging zichtbaar in de leeftijdsgroep van 0 tot en met 12 jaar. Het merendeel van deze meldingen betreft kinderen van 4 tot 12 jaar met de meeste positieve meldingen bij 10 en 11 jarigen.

In alle veiligheidsregio’s is een toename in het aantal gemelde positieve testen zichtbaar. In de veiligheidsregio’s Limburg-Zuid (828), Zuid-Holland-Zuid (813), Limburg-Noord (755), Hollands-Midden (745) en Zeeland (742) werden de meeste positieve testuitslagen gerapporteerd per 100.000 inwoners.
 

Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep (4 oktober t/m 14 november 2021).

Vaccinatiestatus van mensen met een positieve coronatest tussen 1 oktober en 7 november.

Van 208.253 SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 meldingen tussen 1 oktober tot en met 7 november was van 86% de vaccinatiestatus bekend.** Bij meldingen van personen van 12 jaar en ouder met bekende vaccinatiestatus was iets minder dan de helft (44%) van deze personen niet of niet volledig gevaccineerd waren. Op dit moment is 17% van de bevolking van 12 jaar en ouder niet of niet volledig gevaccineerd tegen COVID-19.

Ondanks volledige vaccinatie kunnen mensen besmet raken met SARS-CoV-2. Van elke 100.000 mensen tussen 12 en 49 jaar die niet of niet volledig gevaccineerd zijn, werden per dag gemiddeld 58 personen positief getest (1 oktober tot en met 7 november (figuur 2). Voor volledig gevaccineerde personen tussen 12 en 49 jaar was dit cijfer in dezelfde periode, 19 per 100.000 volledig gevaccineerde personen. 

Ook bij de oudere leeftijdsgroepen was bij de volledig gevaccineerde personen het aantal positieve testen per 100.000 inwoners lager dan bij de niet of niet volledig gevaccineerde personen. De verschillen in het aantal meldingen tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen worden wel kleiner in de oudere leeftijdsgroepen. (figuur 2).

Figuur 2: Gemiddeld aantal positief geteste personen per dag van 1 oktober t/m 7 november, per 100.000 mensen met de dezelfde vaccinatiestatus in de bevolking, per leeftijdscategorie. De vaccinatiegraad per leeftijdsgroep wordt wekelijks op de RIVM website geactualiseerd. 

Ziekenhuisopnames in de afgelopen week

Het aantal patiënten met COVID-19 dat in de afgelopen week werd opgenomen in het ziekenhuis, steeg in vergelijking met de week ervoor van 1.240 naar 1.390 personen. Er werden 217 patiënten met COVID-19 opgenomen op de IC intensive care (intensive care), dat zijn 6 nieuwe patiënten meer dan in de week ervoor (+3%).

Er zijn regionale verschillen in de ziekenhuisopnames. In de afgelopen kalenderweek werden, afgezet tegen het aantal inwoners in de regio, de meeste patiënten met COVID-19 opgenomen in ziekenhuizen in de regio’s Noord- en Oost-Gelderland, Limburg-Zuid, Zuid-Holland-Zuid, Limburg-Noord en Gelderland-Zuid.

Vaccinatiestatus opgenomen patiënten met COVID-19

De kans om als volledig gevaccineerd persoon met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden is veel kleiner dan voor een niet gevaccineerde. Op 18 november publiceert het RIVM een update van de vaccinatiestatus van mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dan worden ook de laatste resultaten van het onderzoek naar hoe goed de vaccins beschermen tegen ernstige ziekte (vaccineffectiviteit) bekend.

Reproductiegetal 

Het meest recente reproductiegetal van 1 november, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten was met 1,21 (ondergrens 1,19 – bovengrens 1,23) nagenoeg onveranderd ten opzichte van een week eerder. Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 121 nieuwe personen besmetten.

*Het aantal meldingen van positieve testen dat tussen 9 november 2021 10:01 en 16 november 2021 10.00 uur aan het RIVM zijn gemeld. De testen die in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) teststraten zijn afgenomen, ziekenhuisopnames en IC-opnames zijn naar kalenderweken.
**de vaccinatiestatus van een groot deel van de positief geteste personen van 8 t/m 14 november is (nog) niet bekend.