Verpleger rijdt ziekenhuisbed door gang van ziekenhuis

De kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen is 17 keer lager dan voor een niet-gevaccineerde. Voor de IC intensive care (intensive care) is die kans als volledig gevaccineerde 33 keer zo klein.

Effectiviteit vaccins tegen ziekenhuisopnames blijft hoog

Vaccinatie beschermt goed tegen ziekte door een besmetting met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2, en zeer goed tegen ernstige COVID-19. Op dit moment is 84 procent van iedereen van 18 jaar en ouder gevaccineerd. Dit percentage stijgt nog mondjesmaat. 

Uit nieuwe analyses van ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opnames tot en met 31 oktober 2021, blijkt een nagenoeg onveranderde hoge werkzaamheid van COVID-19 vaccinatie tegen ziekenhuisopname (94%) en IC-opname (97%) over de periode juli-oktober. Dit betekent dat de kans voor volledig gevaccineerden om met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden 17 keer kleiner is dan voor ongevaccineerden. De kans om op de IC opgenomen te worden is 33 keer kleiner.

De vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname in leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder is 89%. Dit is minder hoog dan de vaccineffectiviteit in jongere leeftijdsgroepen. De kans op opname was ruim negen maal hoger bij ongevaccineerde dan bij gevaccineerde personen van 70 jaar en ouder. Van elke 100.000 mensen van 70 jaar en ouder die niet of niet volledig gevaccineerd zijn, werden in oktober gemiddeld per dag 5,1 personen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis (figuur 1). Dit was 6,0 voor ongevaccineerden en 0,89 voor gedeeltelijk gevaccineerden. Van iedere 100.000 gevaccineerde personen vanaf 70 jaar werden in oktober gemiddeld per dag 0,82 personen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis.

Figuur 1. Gemiddeld aantal mensen per dag dat in oktober met COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen, per 100.000 mensen met dezelfde vaccinatiestatus in de bevolking, opgesplitst naar leeftijdscategorie. 

Ondanks volledige vaccinatie kunnen mensen besmet worden met SARS -CoV-2 en soms in het ziekenhuis opgenomen worden. Omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, neemt ook het aandeel gevaccineerde patiënten in het ziekenhuis toe. Vanaf het begin van de epidemie hebben ouderen (en kwetsbaren) meer kans om met COVID-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen. Ook na vaccinatie blijft dat patroon zichtbaar. Oudere patiënten maken nu een groter deel van alle opgenomen patiënten uit.

Leeftijd en vaccinatiestatus opgenomen patiënten

De ongevaccineerde COVID-19 patiënten (mediane leeftijd van 59 jaar in oktober) zijn aanzienlijk jonger dan volledig gevaccineerde COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen (mediane leeftijd van 77 jaar in oktober).

Met het oplopend aantal SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 besmettingen is er een relatief sterke stijging van het aantal in het ziekenhuis opgenomen personen in de leeftijdsgroep vanaf 70 jaar (figuur 2) te zien. Ruim 90% van iedereen van 70 jaar en ouder is volledig gevaccineerd, maar vaccins beschermen iets minder goed bij ouderen (vaccineffectiviteit  89% onder 70+ers) dan bij mensen van 50-69 jaar (96%) en mensen van 12-49 jaar (97%). Met de toename van het aantal oudere patiënten in het ziekenhuis neemt ook het aandeel volledig gevaccineerden in het ziekenhuis toe.

Dagelijks aantal COVID-19 ziekenhuisopnames onder niet en volledig gevaccineerde personen, per leeftijdsgroep vanaf 1 september 2021.

Figuur 2. Dagelijks aantal COVID-19 ziekenhuisopnames onder niet en volledig gevaccineerde personen, per leeftijdsgroep, 1 september t/m 31 oktober 2021. Nog niet alle ziekenhuisopnames van eind oktober zijn door de ziekenhuizen gemeld.  

In oktober was 16% van de bevolking van 18 jaar en ouder niet of niet volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Ruim de helft (56%) van de COVID-19 patiënten in het ziekenhuis was in die maand niet of niet volledig gevaccineerd (figuur 3). In september was dat 73%. 

Op de intensive care was in oktober 70% van de COVID-19-patiënten niet (volledig) gevaccineerd (figuur 4),  in september was dat 83%. 

Het aandeel volledig gevaccineerde patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis wordt opgenomen is geen indicatie voor de mate waarin vaccinatie beschermt tegen ziekenhuisopname. De enige maat die hiervoor wel bruikbaar is, is de vaccin-effectiviteit. Deze is nog steeds hoog. De laatste analyses laten zien dat de VE vaccineffectiviteit (vaccineffectiviteit) recent een fractie lager is (93% voor ziekenhuisopname en 96% voor IC intensive care (intensive care)-opname in de laatste 8 weken; 1 procentpunt lager dan over de hele periode juli-oktober) en er een kleine afname is van de vaccineffectiviteit naarmate het langer geleden is dat iemand gevaccineerd is. Dit kan ook een gevolg zijn van de hoge infectiedruk op dit moment.

Taartdiagram vaccinatiestatus COVID-19 patienten opgenomen in ziekenhuis (inclusief IC) tussen 1 en 31 oktober 2021
Taartdiagram vaccinatiestatus COVID-19 patienten opgenomen op IC tussen 1 en 31 oktober 2021

Figuur 3 en 4. Verdeling van vaccinatiestatus van COVID-19 patiënten die in oktober opgenomen werden in het ziekenhuis (figuur 3) en op de IC (figuur 4). Van in totaal 1.952 COVID-19 patiënten die in oktober in het ziekenhuis werd opgenomen, was van 1.926 (99%) de vaccinatiestatus bekend. In die periode werden 353 COVID-19 patiënten op de IC opgenomen, waarvan bij 346 (98%) de vaccinatiestatus bekend was. In deze periode waren 21 COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen deels gevaccineerd, waarvan 2 op de IC.

Data die gebruikt zijn voor deze pagina betreffen NICE-gegevens over ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19 opgenomen t/m 31 oktober 2021 en beschikbaar op 1 november 2021, die verrijkt zijn met vaccinatiegegevens uit het centrale COVID-19 vaccinatieregister (CIMS). Verdere uitleg over hoe die data tot stand komt, is te vinden in deze rapportage over effectiviteit van vaccinatie.

Meer weten? Bekijk de video: Aandeel gevaccineerden in ziekenhuis