Bacteriën die voor bijna alle antibiotica ongevoelig zijn, verspreiden zich steeds meer door Europa. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control). Antibioticaresistentie vormt hierdoor een bedreiging voor de volksgezondheid. In Nederland werken de humane en de veterinaire gezondheidszorg hard aan het voorkomen van antibioticaresistentie door een verantwoord gebruik van antibiotica.

Infectiepreventie en A-teams in ziekenhuizen

Het voorkomen van infecties en een verantwoord antibioticabeleid gaan samen in de strijd tegen antibioticaresistentie. Onderzoek eerder dit jaar van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg)) liet zien dat niet alle ziekenhuizen de richtlijnen voor infectiepreventie even goed naleven. Bij een tweede bezoek van de IGZ bleken de ziekenhuizen wel tot snelle en grote verbeteringen in staat te zijn. Speciale maatregelen moeten ervoor zorgen dat er verantwoord gebruik gemaakt wordt van antibiotica. De komende jaren moet elk ziekenhuis een Antibioticateam oftewel een A-team aanstellen. Het A-team ziet er op toe dat de antibioticarichtlijnen goed nageleefd worden en initieert projecten die een goed antibioticabeleid borgen.

Onderzoek naar ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases)’s bij mens en dier

De Autoriteit Diergeneesmiddelen SDa Netherlands Veterinary Medicines Authority (Netherlands Veterinary Medicines Authority) richt zich op het bevorderen van een verantwoord gebruik van antibiotica in de dierhouderij door dierhouders en dierenartsen. Dankzij diverse maatregelen is het gebruik sinds 2007 gedaald met 56 procent. Ook wordt onderzoek gedaan door Central Veterinary Institute (CVI Central Veterinary Institute (Central Veterinary Institute)) naar de manier waarop mensen besmet raken met resistente bacteriën, zoals de ESBL-bacterie, en in hoeverre dieren daarbij een rol spelen. Als bekend is wat de kwetsbare schakels in de keten zijn, dan kunnen vervolgens gerichte maatregelen worden genomen om het besmettingsrisico terug te brengen.

Europese Antibioticadag

Tijdens een gezamenlijk symposium delen humane en veterinaire professionals vandaag ideeën en nieuwe initiatieven tijdens het symposium ‘Antibiotica, alleen als het moet!’, georganiseerd ter gelegenheid van de Europese Antibioticadag door de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) en het RIVM. Alle nieuwe initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van resistentie tegen antibiotica komen vandaag aan bod met als doel een verantwoord antibioticagebruik te stimuleren en daarmee de werkzaamheid van bestaande antibiotica te behouden.
Het tegengaan van antibioticaresistentie is een zaak van de humane en veterinaire gezondheidszorg. Verantwoord gebruik van antibiotica is essentieel bij mens en dier, alhoewel het nog moeilijk is om te meten wat nu echt de effecten zijn. Allerlei verschillende initiatieven, zoals het verscherpen van de hygiënemaatregelen in ziekenhuizen en het anders houden van dieren, dragen bij aan de preventie van resistentie bij mens en dier. De Europese Antibioticadag is uitgeroepen door het Europese Centrum voor Ziektepreventie en –bestrijding ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control). Op deze dag besteden veel lidstaten in de Europese Unie aandacht aan verantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier.