Op 25 en 26 juni vindt er in Den Haag een internationale conferentie plaats over antibioticaresistentie: een groeiend wereldwijd probleem. Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriënsoorten resistent tegen de werking ervan. Ministers uit verschillende landen over de hele wereld spreken onder andere over verantwoord gebruik van antibiotica in zowel de humane gezondheidszorg als in de diergeneeskunde.

Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in de groei. Ze helpen het lichaam te genezen als we ziek zijn. Een belangrijk nadeel van antibiotica echter is dat bacteriën er resistent (ongevoelig) voor kunnen worden. Daarom zijn artsen terughoudend in het voorschrijven van antibiotica. Hoe vaker je antibiotica gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen. Hoe het precies werkt is te zien in de korte animatiefilm 'Hoe ontstaat resistentie tegen antibiotica?'.

Groeiend probleem

Antibioticaresistentie is een groeiend wereldwijd probleem: door slordig en overdadig gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriesoorten ongevoelig voor de werking van antibiotica. Risico daarvan is dat ziektes, zoals longontsteking of infecties als complicatie van operaties, in de toekomst niet meer bestreden kunnen worden. Op de conferentie in Den Haag wordt onder andere gesproken over verantwoord gebruik van antibiotica in zowel de humane gezondheidszorg als in de diergeneeskunde en over het nut van het ontwikkelen van nieuwe antibiotica.

Monitoring

Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij wat betreft antibioticaresistentie in Nederland en brengt in kaart hoe vaak mensen besmet raken met antibioticaresistente bacteriën. Dit gebeurt via verschillende monitoringonderzoeken (surveillance) bij ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Overleg tussen verschillende partijen die te maken hebben met antibioticaresistentie is daarbij essentieel.
Op 26 juni brengt het RIVM, in samenwerking met SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid) en CVI Central Veterinary Institute (Central Veterinary Institute) (Central Veterinary Institute), de nieuwste cijfers ( NethMap Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands (Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands)/ MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands (Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands)) naar buiten over het gebruik en resistentie van antibiotica zowel in de humane gezondheidszorg als in de diergeneeskunde in Nederland.

De conferentie

De conferentie wordt georganiseerd door minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken), met de World Health Organization en de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties als co-sponsor. Ook de World Organization for Animal Health ( OIE World Organisation for Animal Health (World Organisation for Animal Health)) is partner. De conferentie vindt plaats in het Haagse Vredespaleis.