Een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker is uitvoerbaar, mits goed voorbereid en stapsgewijs ingevoerd. Ook moet er voldoende capaciteit zijn voor eventuele vervolgonderzoeken.

Bovenstaande blijkt uit een uitvoeringstoets van het RIVM, die minister Schippers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft gebruikt bij haar besluit om een bevolkingsonderzoek naar darmkanker in te voeren. De minister heeft op 1 juni 2011 de Tweede Kamer geïnformeerd.

Meer informatie vindt u onder de kopjes 'Download' en 'Zie ook' in de rechterkolom.