Het RIVM verwacht dat er in de komende periode vanaf woensdag 17 september tot en met zaterdag 20 september 2014 matige smog door fijnstof kan ontstaan in Nederland. Door de verwachte veranderende windrichting en toenemende windkracht is de verwachting dat de luchtkwaliteit zondag 21 september 2014 verbetert.

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral bij mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen de klachten verergeren.

Wanneer is er sprake van smog door fijn stof?

Fijn stof (PM10) is een mengsel van allerlei in de lucht zwevende stofdeeltjes van zowel natuurlijke als antropogene (door de mens veroorzaakte) oorsprong. Hoge concentraties van fijn stof (smog) ontstaan in perioden met hoge luchtdruk, als het helder en mooi weer is en er een zwakke tot matige oostelijke wind staat. Bij matige smog is de concentratie fijn stof 50 microgram per kubieke meter lucht of hoger. Er is sprake van ernstige smog als de daggemiddelde concentratie fijn stof hoger ligt dan 200 microgram per kubieke meter.


Verder informatie

Informatie over smogniveaus, maatregelen en gezondheidseffecten
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/S/Smog
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/F/Fijn_stof
NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712
http://www.longfonds.nl/
http://www.ggd.nl/
• Luchtkwaliteit app 

De smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.