Op dinsdag 27 en woensdag 28 augustus 2019 is er in Nederland kans op smog door ozon. Op dinsdag is er in geheel Nederland kans op smog en op woensdag vooral in het oosten van het land. Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit "slecht". Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hinder ervaren bij lichamelijke inspanningen. Dit geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Het RIVM adviseert om zware lichamelijke inspanning te beperken. Sporters kunnen mogelijk merken dat ze door de smog minder uithoudingsvermogen hebben, waardoor het sporten zwaarder is dan anders.

Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Raadpleeg bij klachten de huisarts of GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Ook gezonde mensen kunnen lichte hinder hebben van smog. Zij kunnen bij inspanningen, bijvoorbeeld bij het sporten minder uithoudingsvermogen hebben waardoor dit zwaarder is dan anders.

Ozonverwachting na woensdag

Vanwege de westelijke wind en de kans op onweersbuien zullen de ozonconcentraties vanaf donderdag lager zijn. Naar verwachting wordt de luchtkwaliteit iets beter, maar nog wel "onvoldoende". Vanaf vrijdag zal de luchtkwaliteit verder verbeteren.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU Europese Unie (Europese Unie)-informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen mensen, die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen en waarschuwt het RIVM. De luchtkwaliteit is dan "slecht " volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht ("zeer slecht" volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex). Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.

Meer informatie:

  • Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting) Nederlandse Omroep Stichting -Teletekst pagina 711 en 712 en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond  Milieudienst Rijnmond , provincie Limburg, OMWB Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Omgevingsdienst Midden en West Brabant) Omgevingsdienst Midden en West Brabant  en ODRA Omgevingsdienst regio Arnhem (Omgevingsdienst regio Arnhem) Omgevingsdienst regio Arnhem .
  • Op www.rivm.nl/lucht/overschrijdingen zijn de maximum uur- en 8-uursconcentraties te bekijken, die de meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit de afgelopen dagen hebben gemeten. 
  • Smog
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds.