Vrouw in bed geeft borstvoeding

Elk jaar kijkt het RIVM terug naar de belangrijkste infectieziekten van het afgelopen jaar. In 2018 viel de kraamvrouwenkoorts op, maar ook dat het aantal mensen met griep halveerde.

In juli en augustus 2018 kregen veel jonge moeders kraamvrouwenkoorts. Uit RIVM-onderzoek bleek dat zij vaak in contact waren geweest met mensen met roodvonk, krentenbaard of keelontsteking. Dit zijn drie ziekten die groep-A-streptokokken kunnen veroorzaken, net zoals kraamvrouwenkoorts.

Opvallend was ook het aantal zieken door griep. In het griepseizoen van 2018-2019 kregen naar schatting 400.000 mensen de ziekte. Tijdens de hevige epidemie van 2017-2018 was dat aantal 900.000.

Muggen en infectieziekten

De ‘Staat van Infectieziekten in Nederland 2018’ geeft beleidsmakers bij het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en inzicht in de ontwikkelingen van infectieziekten. Elk jaar is er in het rapport aandacht voor een speciaal onderwerp. Dit jaar gaat dat over muggen en de ziekten die deze insecten kunnen overbrengen. Muggensoorten en risico’s worden vaak door elkaar gehaald. Om die reden staat in het rapport een overzicht onder welke omstandigheden je welke ziekten van een muggensoort kunt krijgen.