In Nederland komt een dertigtal soorten steekmuggen voor. Alle steekmuggen zuigen bloed. Sommigen kunnen daarbij ziektekiemen oppikken en bij de daaropvolgende steken overbrengen. Sinds de uitroeiing van malaria in de jaren 60, komen er geen ziekten meer voor die binnen Nederland zijn overgebracht door muggen.

Exotische muggen

Naast de inheemse muggen komen incidenteel ook exotische muggen voor in Nederland. Deze exotische muggen komen binnen via internationaal transport. Exotische muggen die zich in ons klimaat kunnen vestigen noemen we invasieve exotische muggen. Sommige soorten kunnen ook ziektekiemen overbrengen. Een bekend voorbeeld hiervan is de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus). De tijgermug komt incidenteel naar Nederland via de handel van tweedehands autobanden en Lucky Bamboo-planten. Tot nog toe heeft de tijgermug zich niet permanent kunnen vestigen in Nederland.

Een andere exotische mug die in Nederland voorkomt is de Aziatische bosmug (Aedes japonicus). De kans dat deze mug in Nederland ziekten zoals knokkelkoorts, chikungunya of zikakoorts kan overbrengen is verwaarloosbaar klein.

Ziekteverwekkers

Alleen steekmuggen die besmet zijn geraakt met ziektekiemen, kunnen mensen ziek maken. Op dit moment komen in Nederland geen ziekten voor die door muggen worden overgebracht. Als bepaalde exotische muggen zich hier zouden vestigen, dan zouden ze eventueel ziektes zoals knokkelkoorts (dengue) en chikungunya kunnen overbrengen, bijvoorbeeld van reizigers die deze ziekten mogelijk meenemen.

Voorkomen vestigen van exotische muggen

De overheid wil voorkomen dat invasieve exotische muggen die mogelijk ziektekiemen kunnen overbrengen zich hier vestigen. In Nederland wordt op verschillende plaatsen actief naar deze muggen gezocht. Op dit moment worden in ons land slechts kleine aantallen invasieve exotische muggen gezien. De kans dat de muggen ziektekiemen bij zich dragen is verwaarloosbaar klein. Als dergelijke muggen gevonden worden, verzorgt de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)  bestrijding van de muggen om vestiging te voorkomen.

De NVWA coördineert de monitoring en bestrijding van de invasieve exotische muggen. Zij doet dit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ). Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert over de mogelijke gevolgen van deze muggen voor de volksgezondheid en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Convenanten

Het ministerie van VWS en de Bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche (de vereniging VACO) hebben in 2013 een convenant gesloten om de invoer van invasieve exotische muggen in tweedehands autobanden tegen te gaan. In de toekomst zal de bestrijding van invoer en vestiging van exotische muggen in Nederland weer onder verantwoordelijkheid komen van de minister van VWS. Verder hebben Europese landen afgesproken samen te werken in de aanpak van exotische muggen.