Vanaf maandag 18 november, op de Europese Antibioticadag, is het mogelijk om een unieke ervaring te beleven van een escape room in combinatie met theater over antibioticaresistentie. Het RIVM heeft een escape room ontwikkeld waarin iedereen spelenderwijs meer kan leren over antibiotica en antibioticaresistentie. Wie lukt het om het medisch mysterie op te lossen en de patiënt te redden in 10 minuten?

Jaap van Dissel, directeur Centrum Infectieziektenbestrijding RIVM: “Het thema antibioticaresistentie is belangrijk en juist nu, in de Week van de Antibiotica, willen we daar extra aandacht voor vragen. Hoewel het in Nederland nog meevalt, reageren bacteriën wereldwijd steeds minder goed op antibiotica. Het is daarom belangrijk dat men weet hoe we antibiotica op de juiste manier gebruiken.”

Escape room

Op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 november is de escape room geopend in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. De escape room is voor iedereen gratis toegankelijk. Op maandag kan er tussen 12.00 en 20.00 uur gespeeld worden en op de andere twee dagen van 10.00 tot 20.00 uur. Van Dissel: “Voor het RIVM is een escape room iets nieuws en we hopen hiermee ook een nieuwe doelgroep dan tot nu toe aan te spreken. Escape rooms zijn heel populair en een geschikt middel om kennis over te brengen. Spelers moeten zelf ontdekken waarom een antibioticum niet werkt en welke behandeling dan wel gegeven kan worden. Gelukkig kunnen we nu meestal nog wel een werkend antibioticum vinden als er sprake is van resistentie, maar in de toekomst kan het vaker voorkomen dat dit niet lukt. Simpele infecties zijn dan veel lastiger te behandelen.”

Resistentie neemt wereldwijd toe

Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. In Nederland worden relatief weinig antibiotica gebruikt. Hier is het alleen verkrijgbaar als een arts dit voorschrijft. Ook is er in verschillende domeinen veel aandacht voor maatregelen om verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen. De resistentie voor de belangrijkste bacteriën is in Nederland laag.

Week van de Antibiotica

Wereldwijd wordt er tussen 18 en 22 november, tijdens de Week van de Antibiotica, aandacht gevraagd voor antibioticaresistentie en het belang van bewust antibioticagebruik. Er gebeurt in deze dagen nog veel meer om aandacht te vragen voor dit thema. Bezoekers van microbenmuseum Micropia in Amsterdam kunnen vanaf 22 november spelenderwijs leren over antibiotica door een zieke patiënt te helpen en de juiste behandeling te kiezen. Deze nieuwe museumopstelling is ontwikkeld door Micropia en RIVM  en wordt 21 november onthuld in het museum. Ook organiseert het RIVM samen met het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een conferentie op 18 november waarin besproken wordt hoe het beleid rondom dit onderwerp de komende jaren er uit moet zien. Daarnaast is er een filmavond over antibioticaresistentie georganiseerd.