Jongeren (12-25 jaar) hebben, vergeleken met de vorige meetronde in juni 2022, minder mentale klachten. Dat blijkt uit het nieuwste kwartaalonderzoek (september 2022) van het Netwerk GOR.  Ze voelen zich iets minder eenzaam en ervaren minder stress. Het percentage jongeren dat suïcidale gedachten heeft, daalde van 16 naar 13%. Jongeren kwamen nog steeds vaker bij de huisarts vanwege zelfdodingsgedachten of -pogingen dan voor de pandemie, maar dit verschil was in de afgelopen periode minder groot. Opvallend is dat zowel jongeren als volwassenen aangeven meer ‘sociaal ongemak’ te ervaren. 

Bij volwassenen zijn de resultaten over hun mentale gezondheid nauwelijks veranderd. Zo had 21% in september last van mentale klachten en 28% van stress. Dat is een kleine stijging vergeleken met de vorige meetronde. Verder nam eenzaamheid onder volwassenen licht af. 

Sociaal ongemak

Zowel jongeren als volwassenen geven vaker dan eerdere metingen aan dat zij last hebben van sociaal ongemak. Zo zeggen opvallend veel jongeren dat zij tijdens de coronaperiode een ‘sociale achterstand’ hebben opgelopen, doordat er nauwelijks sociale activiteiten mogelijk waren. Ook zijn sommige jongeren bang geworden voor nieuwe contacten of ‘het onder de mensen zijn’. Verder ervaren ze meer afstand tussen mensen omdat ze elkaar een tijd minder gezien hebben. Ook zeggen jongeren dat ze nog afstand willen houden, drukke plekken willen vermijden of merken dat anderen afstand houden, ondanks dat de coronamaatregel van afstand houden inmiddels is afgeschaft.

Volwassenen nog voorzichtig

Ook volwassenen merken dat de coronaperiode invloed heeft op het sociale contact. Ze zeggen dat dit onder meer komt doordat ze zelf voorzichtig willen zijn met contacten. Ze geven naar verhouding vaker aan dat ze nog bang zijn voor een coronabesmetting en dat ze daarom nog steeds afstand houden. Daarnaast noemen volwassenen dat door 2 jaar minder afspreken, het contact met vrienden of familie is verwaterd. Net als jongeren zijn er volwassenen die het lastig vinden om contact met anderen weer op te starten.  

Over het onderzoeksprogramma

De coronapandemie veroorzaakt een crisis die lang duurt. Over de gevolgen van korte crises op mensen (bijvoorbeeld een groot ongeluk of natuurramp) is al veel kennis opgedaan. Over de gevolgen van langzame, langlopende crises en wat dit doet voor de lichamelijke en mentale gezondheid, is nog weinig bekend. Het Netwerk GOR verzamelt hier binnen het onderzoeksprogramma de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 meer kennis over. Deze monitor verzamelt per kwartaal en jaar informatie. Daarmee kunnen beleidsmakers bij deze en volgende, soortgelijke crises effectieve maatregelen nemen. 

Dit programma wordt uitgevoerd in opdracht van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).