Sinds september 2021 onderzoekt het Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen) de korte- en langetermijngevolgen van de coronapandemie en gerelateerde maatregelen op de gezondheid en het welzijn van de bevolking.  

Wie zijn erbij betrokken?

Het Netwerk GOR bestaat uit bestaat uit de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst’en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum Nationaal Psychotrauma Centrum. Daarnaast werkt het Netwerk GOR samen met verschillende andere partijen. Zo zijn onder meer de VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos, het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, de ministeries van OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en SZW Sociale zaken en werkgelegenheid en de Nederlandse Zorgautoriteit betrokken. Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hoe lang loopt het programma?

De integrale gezondheidsmonitor COVID-19 loopt van 2021 tot en met 2025. Elk kwartaal volgt een update met resultaten die te vinden zijn op deze website en die aan professionals gecommuniceerd worden. Ook publiceren we jaarlijks een literatuuronderzoek. 

Waarom is de integrale gezondheidsmonitor COVID-19 er?

Met dit onderzoek stellen we de meest recente en representatieve informatie beschikbaar over de gevolgen van de coronacrisis op de lichamelijke en mentale gezondheid van de bevolking. Hiermee adviseert het Netwerk GOR professionals, (lokale) bestuurders en het ministerie van VWS. De kennis over de effecten van COVID-19 helpt bij het maken van beleid om gezondheidsschade te beperken/als bevolking zo gezond mogelijk te blijven. Het Netwerk GOR biedt advies voor beleidsmakers en handelingsperspectieven professionals. 

logo ARQ

Logo ARQ

logo nivel

logo NIVEL

logo GGD-GHOR

Logo GGD-GHOR

logo rivm

logo rivm (ned)