Sinds september 2021 onderzoekt het Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen) de korte- en langetermijngevolgen van de coronapandemie en gerelateerde maatregelen op de gezondheid en het welzijn van de bevolking.  

Wat is Netwerk GOR?

Het Netwerk GOR bestaat uit de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (Nationaal Psychotrauma Centrum).  

Wie zijn erbij betrokken? 

Daarnaast werkt het Netwerk GOR samen met verschillende andere partijen. Zo zijn onder meer de VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten), het Nederlands Jeugdinstituut en het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) betrokken. Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).  Het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Intergrale Gezondheidsmonitor COVID-19) is een deelprogramma binnen het COVID-19 programma van ZonMw. 

Wat levert het programma op? 

Het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de integrale gezondheidsmonitor COVID-19), loopt van 2021 tot en met 2025. Elk kwartaal publiceren we op deze website een update met resultaten onder jongeren en volwassenen vanuit vragenlijstonderzoek en huisartsengegevens. Ook publiceren we jaarlijks een literatuuronderzoek en verdiepende analyses op basis van de huisartsengegevens. Daarnaast verzamelen we ook informatie via de GGD Gezondheidsmonitors. Meer informatie over de verschillende onderzoeken staat op de pagina Over de onderzoeken

De resultaten uit al deze onderzoeken delen we met beleidsmakers die werken bij de landelijke overheid en bij gemeentes. Passend bij het onderwerp nodigen we ook professionals uit, bijvoorbeeld vanuit de geestelijke gezondheidszorg of het onderwijs. De resultaten vanuit deze bijeenkomsten delen we op de pagina Duiding resultaten voor professionals

Waarom het Gezondheidsonderzoek COVID-19? 

Met dit onderzoek delen we de meest recente en representatieve informatie over de gevolgen van de coronacrisis op de lichamelijke en mentale gezondheid. Hiermee adviseert het Netwerk GOR professionals, (lokale) bestuurders en het ministerie van VWS. De kennis over de effecten van COVID-19 helpt bij het maken van beleid om gezondheidsschade te beperken en als bevolking zo gezond mogelijk te blijven. Het Netwerk GOR geeft advies voor beleidsmakers en handelingsperspectieven voor professionals.  

logo ARQ

logo nivel

logo GGD-GHOR

logo rivm