Winkelen in kerstperiode

In de afgelopen week zijn er 1.878 nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, 10% minder dan in de week ervoor. Op de IC intensive care (intensive care) werden 332 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen, een kleine afname in vergelijking met de voorgaande week (-4%). 

Ruim 453.000 mensen (-27%) kwamen tussen 7 en 14 december naar de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) om zich te laten testen op SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Het percentage positieve testen steeg naar 23,4%. In alle leeftijdsgroepen nam het aantal meldingen af. Het aantal meldingen per 100.000 is nog steeds het hoogst bij kinderen in de basisschoolleeftijd. 

De virusvariant omikron baart wereldwijd zorgen en verspreidt zich ook in Nederland. Het RIVM houdt, net als van alle varianten van het virus, bij hoe vaak omikron in Nederland is gevonden. Omdat de grotere besmettelijkheid van deze variant in de komende weken tot meer besmettingen zal leiden, kan het aantal ziekenhuisopnames weer toenemen. Voorkom verspreiding en daarmee ziekenhuisopnames door je aan de basismaatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent. 

Alle wekelijkse COVID-19-cijfers staan in een tabel en in grafieken op de RIVM-website.

Ziekenhuisopnames en IC intensive care (intensive care)-opnames

In de afgelopen week is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames licht gedaald in vergelijking met de week ervoor. Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) registreerde in de afgelopen week 1.878 nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19, 207 opnames minder dan in de week ervoor (-10%). Op de IC-afdelingen werden 332 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen, 15 minder dan in de voorgaande week (-4%). In de komende week wordt zichtbaar wat het effect is van de maatregelen van 28 november op het aantal ziekenhuis- en IC-opnames. Door de lange ligduur van patiënten met COVID-19 blijft de druk op de ziekenhuizen erg hoog. 

Positieve coronatesten 

Afgelopen week* werden 116.477 positieve testuitslagen gemeld. Ten opzichte van een week eerder daalde het aantal meldingen van positieve coronatesten met 21%. Per 100.000 inwoners kregen 655 personen een positieve testuitslag. In alle leeftijdsgroepen is een afname in het aantal gemelde positieve testen zichtbaar (figuur 1). In de veiligheidsregio’s Zeeland (825), Limburg-Zuid (787), Midden- en West-Brabant (729), Kennemerland (720) en Zuid-Holland-Zuid (719) werden de meeste positieve testuitslagen gerapporteerd per 100.000 inwoners.

Ruim 453.000 (453.680) mensen lieten zich testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), dat is 27% minder dan de week ervoor. Sinds vrijdag 3 december neemt het aantal mensen, dat een afspraak maakt om zich te laten testen bij de GGD, af. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat mensen met milde klachten een zelftest kunnen gebruiken, als ze niet tot een risicogroep behoren, niet werkzaam zijn in de zorg en niet in aanraking komen met kwetsbare personen, zoals mantelzorgers. Bij een positieve zelftest is het belangrijk deze te laten bevestigen bij de GGD. Dat geeft zekerheid dat de positieve zelftest geen vals alarm is en mensen en hun huisgenoten niet onnodig in quarantaine gaan. Een positieve bevestigingstest door de GGD geeft recht op een herstelbewijs. 

Het is mogelijk dat het percentage mensen met een positieve testuitslag de komende periode zal stijgen, omdat meer mensen met een positieve zelftest naar de GGD testlocaties zullen gaan. Het effect van het veranderde beleid lijkt deze week al zichtbaar. Het percentage mensen met een positieve testuitslag bij de GGD testlocaties  steeg in de voorbije week van 21,3% naar 23,4. 

Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep (1 november tot en met 12 december 2021).

Reproductiegetallen

Het meest recente reproductiegetal van 29 november, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten was 0,93 (ondergrens 0,91 – bovengrens 0,94). Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 93 nieuwe personen besmetten. De verspreiding van het virus neemt iets af. 

*Het aantal meldingen van positieve testen dat tussen 7 december 10:01 en 14 december 2021 10.00 uur aan het RIVM zijn gemeld. De testen die in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) teststraten zijn afgenomen, ziekenhuisopnames en IC intensive care (intensive care)-opnames zijn naar kalenderweken.