Zowel in Maartensdijk als in Rokkeveen wijzen metingen uit dat de magneetveldzones van hoogspanningslijnen juist zijn berekend. De magneetveldzones zijn gebieden waarbinnen de Rijksoverheid adviseert om, uit voorzorg, geen woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen terecht te laten komen. Reden hiervoor is dat er aanwijzingen zijn voor effecten op de gezondheid.

Aanleiding voor de onderzoeken waren twijfels over de kwaliteit van de berekeningen bij omwonenden. Stichting ‘De Groene Landscheiding N470’ heeft een verzoek om metingen te doen ingediend bij de Rijksoverheid. Het RIVM heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu)).

Onzekerheid over invloed op gezondheid

Uit buitenlands epidemiologisch onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat de kans op leukemie bij kinderen groter is in de buurt van hoogspanningslijnen. Het is nog niet duidelijk of het magneetveld hiervan de oorzaak is. Uit voorzorg adviseert de Rijksoverheid gemeenten en netbeheerders om bij hoogspanningslijnen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan waarin kinderen langdurig aan sterkere magneetvelden worden blootgesteld en daarbij een berekende magneetveldzone te hanteren.

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van IenM een rekenvoorschrift ontwikkeld waarmee de magneetveldzone kan worden berekend. Uit de genoemde onderzoeken blijkt dat het rekenvoorschrift klopt, aangezien de metingen overeenkomen met de berekeningen.