Het RIVM verwacht op dinsdag 28 juni 2011 matige smog door ozon. De drempel van matige smog door ozon van 180 (microgram per kubieke meter (µg/ m3 kubieke meter (kubieke meter))) wordt vermoedelijk in de middag of aan het begin van de avond in zuidoost Nederland overschreden. De ozonconcentraties blijven naar verwachting onder de EU Europese Unie (Europese Unie)-alarmdrempel voor smog door ozon (240 µg/m3). De smog kan mogelijk leiden tot gezondheidseffecten bij mensen met ziekten aan de luchtwegen, bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht, mensen die extra gevoelig zijn voor ozon en kinderen. Het RIVM adviseert om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Smogverwachting voor de komende dagen

In het begin van de avond van dinsdag 28 juni 2011 wordt onweer verwacht. Dit zal de hitte verdrijven en de wind zal naar het westen draaien. Dit zorgt voor de aanvoer van schone lucht. Waarschijnlijk is er daardoor woensdag 29 juni geen smog door ozon meer.

Gezondheidseffecten en risicogroepen

Smog door ozon kan vooral bij mensen met gevoelige luchtwegen, mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht, mensen die extra gevoelig zijn voor ozon en kinderen, tot gezondheidsklachten leiden. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie.
Men kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de zonne-invloed te gering om ozon te laten ontstaan.

Mogelijke maatregelen om emissies te verminderen

Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon is alleen mogelijk door het nemen van structurele maatregelen.

Informatie over smog

Informatie over de actuele smogniveaus en gezondheidseffecten staat op pagina 711 en 712 van NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst en op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM: http://www.lml.rivm.nl/.