In 2022 hebben 193 personen een melding gedaan over vermoede bijwerkingen van implantaten. Dit deden zij bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) van het RIVM. De meeste meldingen kwamen binnen over borstimplantaten, koperspiraaltjes en rimpelvullers (fillers). Dat blijkt uit de jaarrapportage van MEBI.

De rimpelvullers staan dit jaar voor het eerst in de top 3 van implantaten waarover het meest gemeld is. Dit komt door de aandacht voor overgevoeligheidsreacties op rimpelvullers na het nemen van een COVID-19-vaccinatie. Hierover bracht MEBI vorig jaar ook een zogenoemde attendering uit.

Veel meldingen borstimplantaten en koperspiraaltjes

Omdat het MEBI nu 5 jaar bestaat, beschrijft deze jaarrapportage ook de trends van afgelopen 5 jaar. Daarin kwamen duidelijk meer meldingen binnen over borstimplantaten en koperspiraaltjes dan over andere implantaten. Hierin spelen publicaties van MEBI zelf over deze implantaten, zoals attenderingen en factsheets, maar ook van andere organisaties een rol. Er is daarnaast veel aandacht in de media geweest voor deze implantaten.

Aandacht voor andere implantaten

Dat MEBI over sommige implantaten minder meldingen krijgt, kan ook andere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld dat de mensen met deze implantaten en de zorgverleners die ze plaatsen, niet bekend zijn met het meldpunt. Het is belangrijk dat MEBI ook voor deze groepen vindbaar is. De komende tijd gaat MEBI zich daarom in campagneactiviteiten ook richten op gebruikers uit deze groepen implantaten. Denk hierbij aan maagballonnen, gehoorimplantaten, of hart- en vaatimplantaten zoals hartkleppen, pacemakers en stents.

Melden bij MEBI is belangrijk

Zowel zorgverleners als burgers kunnen over 1 of meer implantaten een melding doen bij MEBI door online een meldformulier in te vullen. Door het melden van mogelijke bijwerkingen kunnen andere patiënten geholpen worden. Als er veel of bijzondere gezondheidsklachten worden gemeld, kan MEBI een mogelijke relatie tussen implantaten en klachten vroegtijdig signaleren en zorgverleners, patiënten en de overheid daarover informeren.

MEBI bestaat 5 jaar. In januari verscheen daarom een online magazine met meer informatie over wat MEBI doet en ervaringsverhalen van mensen die een melding deden.