Een medewerker van vaccinproducent Bilthoven Biologicals (BBio Bilthoven Biologicals (Bilthoven Biologicals)) is besmet met het poliovirus. In een monster van de ontlasting van de medewerker werd het virus aangetoond. De medewerker verblijft in isolatie. De GGD is gestart met in kaart brengen van contacten van de besmette persoon. Zij worden uit voorzorg onderzocht.

Na de vondst van poliovirus in het riool van het bedrijf half november startte een onderzoek. Hierbij is de ontlasting onderzocht van medewerkers die met het virus werkten. Bij het bedrijf, dat poliovaccins produceert, is iedereen standaard gevaccineerd tegen polio. Hierdoor kan de medewerker die besmet is geraakt zelf niet ziek worden. Wel draagt de medewerker het virus bij zich. Het virus zou zich zo via de ontlasting kunnen verspreiden. De kans hierop is erg klein, ook vanwege het goede rioleringssysteem in Nederland.  

De ontlasting van de betreffende medewerker wordt de komende tijd regelmatig onderzocht. Pas als het virus uit de ontlasting is, wordt de isolatie opgeheven. Dit kan enkele weken duren.

Contactonderzoek

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) is gestart met contactonderzoek. Alle nauwe contacten van de medewerker worden in kaart gebracht. Daarna wordt gekeken of zij het virus niet bij zich dragen. Door alle getroffen maatregelen en het goede rioleringssysteem is het risico dat het virus zich verder verspreidt vrijwel nihil.

Over polio

Polio is een infectie met een poliovirus. Een van de mogelijke symptomen is acute slappe verlamming als symptoom. Er zijn 3 typen poliovirus, waarvan er 2 inmiddels wereldwijd zijn uitgeroeid. In veel gevallen merkt iemand niets van een infectie met het poliovirus. Bij andere mensen veroorzaakt het poliovirus alleen griepachtige klachten. Bij een kleine groep zorgt het poliovirus voor ernstige klachten, met blijvende verlammingen als gevolg. 

In Nederland krijgen kinderen vanaf de leeftijd van twee maanden inentingen tegen polio. Daarmee is het grootste deel van de bevolking beschermd tegen deze ziekte. Het is desondanks belangrijk om gerichte maatregelen te nemen rondom deze persoon die besmet is geraakt, omdat er in Nederland ook mensen zijn die niet gevaccineerd zijn tegen polio en omdat de WHO World Health Organization (World Health Organization) polio wereldwijd wil uitroeien.