Gezien de weersvooruitzichten voor de komende dagen is er tijdens Pasen kans op matige smog door fijn stof. Dit komt door de vele vuren die tijdens Pasen in Duitsland en in het oosten van Nederland worden ontstoken in combinatie met het rustige voorjaarsweer en de oostelijke wind.

De mogelijke overlast (bijvoorbeeld door rook, stof en geur) en het gebied waar mensen hinder kunnen ondervinden is afhankelijk van de (lokale) windrichting en windsnelheid.

Gezondheidseffecten

Mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last krijgen van smog. Matige smog kan leiden tot een toename van astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Dit gebeurt vooral wanneer er veel fijn stof in de lucht zit in combinatie met andere luchtverontreiniging.

Verdere informatie

Actuele informatie over gemeten fijnstofconcentraties:

 en achtergrondinformatie over maatregelen en gezondheidseffecten: