Onder het motto ‘Meer dan opsporen’ komt vandaag het nationaal hepatitisplan uit op de Nationale Hepatitis Dag 2016. Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 450-500 mensen aan de gevolgen van een infectie met hepatitis B of C. Een belangrijke reden om de de bestrijding van hepatitis in te intensiveren. Het plan beschrijft de hepatitisbestrijding in Nederland en wat de knelpunten en mogelijke verbeteringen zijn. Het is samengesteld door partijen die betrokken zijn bij de behandeling en bestrijding van hepatitis (o.a. specialisten, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-artsen en huisartsen). Naast alle huidige goedlopende preventiemaatregelen is er ruimte voor verbetering.

5 pijlers

Dit Nationaal hepatitisplan heeft tot doel verdere verspreiding te voorkomen en de ziektelast en sterfte te verminderen. Dat kan door geïnfecteerde personen op tijd op te sporen en goede en snelle behandeling te bieden. Het plan focust op 5 pijlers: bewustwording en vaccinatie, opsporen van geïnfecteerde personen, diagnostiek en behandeling, verbeterde organisatie van de hepatitiszorg en een beter surveillancesysteem. Hierbij wordt gepleit voor één landelijk registratiesysteem en een kennisagenda om de hepatitiszorg in Nederland te optimaliseren.

Internationale opdracht

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) heeft landen opgeroepen om de overdracht en sterfte door hepatitis B en hepatitis C terug te dringen. Er zijn in Nederland naar schatting 40.000 personen drager van het hepatitis B-virus en 28.000 personen zijn chronisch geïnfecteerd met het hepatitis C-virus. Hoeveel personen in totaal ooit zijn gediagnosticeerd met hepatitis B en C is onbekend. Met tijdige opsporing van deze mensen valt veel verbetering te behalen om de ziektelast en sterfte verder terug te dringen.

Huidige preventiemaatregelen

De preventiemaatregelen die in Nederland al genomen worden, zijn bijvoorbeeld de selectie van bloeddonoren en screening van donorbloed. Daarnaast krijgen gedragsgebonden risicogroepen, zoals mannen die seks hebben met mannen (msm) en sekswerkers, een hepatitis B-vaccinatie aangeboden. Deze vaccinatie is  sinds 2011 ook in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen.

Hepatitis

Hepatitis is een ontsteking van de lever. Er bestaan verschillende soorten virale hepatitis, waaronder het hepatitis B-virus en hepatitis C-virus. Overdracht van hepatitis B kan plaatsvinden van moeder op kind bij de geboorte, door seksueel contact of door contact met bloed. Hepatitis C wordt vooral via bloed overgedragen.