Het RIVM heeft de criteria van de Stookwijzer onderzocht. Op basis van deze nieuwe inzichten stelt het RIVM voor om bij windkracht 2 of minder geen hout te stoken. De Stookwijzer geeft dan code rood. Uit ruim 5000 meldingen blijkt namelijk dat overlast sterk samenhangt met de windsnelheid. Ook adviseert het RIVM het advies van de Stookwijzer te laten gelden voor tijdsblokken van 6 uur. Daardoor weten mensen al vroeg waar ze aan toe zijn en is het makkelijker het advies op te volgen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besluit over de invoering van deze nieuwe criteria.

Nieuwe inzichten voor onderbouwing criteria Stookwijzer

De Stookwijzer adviseert inwoners van Nederland sinds 2017 wanneer ze beter geen houtkunnen stoken. Uitgangspunt is dat houtstook altijd overlast kan geven (code geel). Maar bij weinig wind of als de luchtkwaliteit al slechter is, heeft houtrook zoveel negatieve invloed dat het beter is helemaal geen hout te stoken (code rood).

Het RIVM beheert de Stookwijzer sinds 2023 (atlasleefomgeving.nl/stookwijzer).  Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM de criteria voor de Stookwijzer onderzocht. Op basis daarvan adviseert het RIVM om de criteria te herzien. De overlast door houtrook kan hiermee minder worden wanneer mensen zich bij code rood aan het advies houden om niet te stoken.

Code rood bij windkracht 2 of lager 

Het RIVM analyseerde informatie van ruim 5000 meldingen van overlast door houtrook tussen 2020 en 2022. Het aantal overlastmeldingen bleek sterk samen te hangen met de windsnelheid. Hoe lager de windsnelheid, hoe meer meldingen. Dan wordt houtrook namelijk minder verdund, blijft hangen en geeft meer overlast. Uit dit onderzoek blijkt dat ruim meer dan de helft van de meldingen wordt gedaan bij een windkracht van 2 of minder.    

Concentratie fijnstof ( PM2,5 fijnstof (fijnstof))

Als het harder waait dan windkracht 2, adviseert het RIVM om ook te kijken naar de concentratie fijnstof met een grootte van 2,5 micrometer (PM2,5) die al in de lucht aanwezig is. Houtrook bevat veel fijnstof (PM2,5). Door het criterium voor luchtkwaliteit in de Stookwijzer hierop te baseren, is de relatie tussen houtstook en luchtkwaliteit duidelijker.

Advies voor langere periode geeft houtstokers meer duidelijkheid

Tot slot raadt het RIVM aan om een stookadvies te geven voor tijdblokken van 6 uur en niet meer per uur. Door het advies al te geven vóórdat het volgende blok van 6 uur begint, weten mensen al vroeg waar ze aan toe zijn.  

Verschil Stookwijzer en stookalert

De Stookwijzer geeft per postcode de situatie in het hier en nu. Iedereen kan op elk moment van de dag de Stookwijzer raadplegen. Een stookalert is een actieve oproep om niet te stoken bij extreem ongunstige weersomstandigheden in een groot gebied of bij smog.