Kent u iemand die zich vol overgave inspant voor een veilig, gezond en leefbaar Nederland? Iemand die samenwerken en de uitwisseling van kennis over veiligheid, gezondheid en milieu stimuleert? Nomineer deze persoon dan voor de RIVM Jan Kliestprijs. Het RIVM zet zich, in samenwerking met partners, in voor een veiliger Nederland. Samenwerken en kennis uitwisselen over veiligheid, milieu en gezondheid is hiervoor essentieel. Het RIVM wil dit stimuleren en heeft daarom ter nagedachtenis aan Jan Kliest, oud hoofd centrum Veiligheid, deze prijs ingesteld. Het is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt. De eerste winnaar in 2017 was Chris Dijkens.

De RIVM Jan Kliestprijs wordt uitgereikt aan diegene die:

  • zich met veel enthousiasme en bevlogenheid inzet op het snijvlak van veiligheid, milieu en gezondheid;
  • de samenwerking en verbinding versterkt tussen mensen en organisaties in dit werkveld;
  • hieraan bijdraagt door toonaangevende producten, projecten en organisatievormen te realiseren;
  • dit gedachtegoed uitdraagt en op de agenda zet bij partners, opdrachtgevers, beleidmakers en in de maatschappij.

Hoe kunt u nomineren

Nomineren kan via de webiste rivm.nl/rivmjankliestprijs. Vul online het formulier in en onderbouw waarom deze persoon de prijs zou moeten krijgen.U kunt uw nominatie doorgeven tot maandag 12 november 2018. Iedereen kan nomineren. Medewerkers van het RIVM kunnen niet worden genomineerd.

Uitreiking

De prijs, bestaande uit een beeldje dat samenwerking en verspreiding van kennis uitdrukt, maar ook staat voor kwetsbaarheid van een leven, wordt uitgereikt op donderdag 31 januari 2019 tijdens de directeurenbijeenkomst van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), Instituut fysieke Veiligheid, Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio's en het RIVM. Het is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt. De eerste winnaar in 2017 was Chris Dijkens.

Jury

De jury bestaat uit: Arjen Littooij (Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond), Jan-Willem Strebus (Omgevingsdienst Twente) , Hugo Backx ( GGDGHOR NL) en Aukje Hassoldt (RIVM, voorzitter).

Jan Kliest

De prijs is ingesteld ter nagedachtenis aan Jan Kliest, die in 2013 overleed. Hij was hoofd het centrum Veiligheid bij RIVM. Dankzij hem is de crisisresponsorganisatie van het RIVM opgebouwd. Zijn motto was: “Kennis is macht, maar kennis delen is kracht.”
Meer weten? Mail dan naar RIVMJanKliestprijs@rivm.nl