Boswandeling

In de afgelopen week zijn er 26% minder nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Op de IC intensive care (intensive care) werden 25% minder patiënten met COVID-19 opgenomen in vergelijking met de voorgaande week. In de afgelopen week* werden minder positieve testuitslagen gemeld dan de week ervoor (-11%)**.

De virusvariant omikron veroorzaakt sinds deze week meer dan de helft van de besmettingen en is daarmee de dominante SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 variant in Nederland. De snellere verspreiding van deze variant zal de komende tijd tot extra besmettingen leiden, waardoor ook het aantal ziekenhuisopnames weer zal toenemen. De nieuwe maatregelen die op 19 december zijn ingegaan, moeten bijdragen aan het zoveel mogelijk beperken van de verwachte extra druk op de zorg die door de omikronvariant veroorzaakt wordt.

Voorkom verspreiding van het virus en daarmee ziekenhuisopnames door je aan de basismaatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent en ook als je een boostervaccinatie hebt ontvangen.   

Alle wekelijkse COVID-19-cijfers staan in een tabel en in grafieken op de RIVM-website.

Ziekenhuisopnames en IC intensive care (intensive care)-opnames

Het aantal patiënten met COVID-19 dat werd opgenomen in het ziekenhuis, daalde in de afgelopen week naar 1.063 personen, een afname van 26% vergeleken met de week ervoor. Er werden 191 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen op de IC, dat zijn 65 nieuwe patiënten minder (-25%) dan in de week ervoor. De dalende ziekenhuisopnames zijn een effect van de maatregelen van 28 november, waaronder de avondsluiting. Het effect van de maatregelen van 19 december zal naar verwachting begin januari 2022 zichtbaar worden. Door de lange ligduur van patiënten met COVID-19 blijft de druk op de ziekenhuizen hoog.

Regionale verschillen in positieve coronatesten 

Afgelopen week* werden 84.398 positieve testuitslagen gemeld, 11% minder dan de week ervoor**. Ruim 346.000 (346.667) mensen lieten zich testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), 9% minder dan de week ervoor. Per 100.000 inwoners kregen 482 personen een positieve testuitslag. 

Er zijn regionale verschillen in het aantal mensen met een positieve coronatestuitslag. Het hoogste aantal besmettingen per 100.000 inwoners was in Amsterdam-Amstelland (627), gevolgd door Gooi- en Vechtstreek (585). Het laagste aantal positieve testuitslagen werden gemeld in Limburg-Noord (356). In alle leeftijdsgroepen, behalve bij 18-29 jarigen, is een afname in het aantal gemelde positieve testen zichtbaar (figuur 1). 

Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep (15 november tot en met 26 december 2021).

Reproductiegetallen

Het meest recente reproductiegetal van 13 december, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten was 0,90  (ondergrens 0,89 – bovengrens 0,92). Dit betekent dat 100 mensen die corona hadden op 13 december samen 90 nieuwe personen besmetten. Op 13 december nam de verspreiding van het virus nog af. De verwachting is dat met de dominantie van de omikronvariant het reproductiegetal de komende weken weer zal stijgen.

*Het aantal meldingen van positieve testen dat tussen 21 december 10:01 en 28 december 2021 10.00 uur aan het RIVM zijn gemeld. De testen die in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) teststraten zijn afgenomen, ziekenhuisopnames en IC intensive care (intensive care)-opnames zijn naar kalenderweken.
**Door een technische storing tussen 27 december 22:00 uur en 28 december 10:00 uur zijn nog niet alle meldingen en de teststraten-data bij het RIVM gemeld. De cijfers over de meldingen en het aantal afgenomen testen die vandaag worden weergegeven zijn daarom een onderrapportage van het werkelijke aantal meldingen.