Altijd Alert dec 2020

De nieuwe editie van Altijd Alert, het online magazine van RIVM, is verschenen. In dit nummer leest u over hoe wij, samen met onze netwerkpartners, verder willen komen in de incidentbestrijding. In een korte video wordt u rondgeleid bij de Ongevalsorganisatie straling van het RIVM en u kunt lezen over de nieuwe monstername apparatuur voor het meetprogramma bij kern- en stralingsongevallen. Er is een interview opgenomen met één van de beheerders van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR), waarin verteld wordt hoe een alarmmelding van het NMR een onbedoeld goede oefening bleek. Verder informeren we u o.a. over de nieuwe manheld XRF voor het screenen van elementen in vaste en vloeibare stoffen. Nieuwsgierig? Lees u verder in het magazine!

Naar het magazine