Het RIVM heeft in opdracht van de Norwegian Cancer Society 5 sigarettenmerken die in Noorwegen op de markt zijn onderzocht. De gehalten teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO tar, nicotin and carbon monoxide (tar, nicotin and carbon monoxide)) die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI Canadian Intense (Canadian Intense)) methode zijn minimaal twee tot zeventien keer zo hoog als de gehalten die op de pakjes sigaretten vermeld staan en zijn gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO International Organization of Standardization (International Organization of Standardization) methode. 

De uitkomsten van dit onderzoek komen overeen met de uitkomsten van het onderzoek dat het RIVM eerder dit jaar deed naar sigaretten op de Nederlandse markt. Vier van de vijf merken die zijn onderzocht, werden door het RIVM eerder voor het Nederlandse onderzoek onderzocht. 

Momenteel is er in Europa een discussie gaande over de meetmethode die wordt gebruikt bij het meten van de waarden van teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO tar, nicotin and carbon monoxide (tar, nicotin and carbon monoxide)) in sigaretten. Deze worden tot nog toe gemeten met de voorgeschreven ISO International Organization of Standardization (International Organization of Standardization)-meetmethode, in overeenstemming met de Europese tabaksproductenrichtlijn. Deze ISO-methode geeft echter een onderschatting van de werkelijke hoeveelheden TNCO die rokers binnenkrijgen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de te meten rook wordt gemengd met lucht die wordt aangezogen door de ventilatiegaatjes die in het filter van de sigaret zijn aangebracht. Een meer realistische methode is de Canadian Intense methode, waarbij deze gaatjes worden afgeplakt.

Met dit onderzoek heeft het RIVM van 5 merkvarianten sigaretten die in Noorwegen verkrijgbaar zijn de waarden van teer, nicotine en koolmonoxide met de Canadian Intense methode gemeten. Deze resultaten zijn vergeleken met de TNCO waarden die de producenten en importeurs hebben gerapporteerd, en die zijn gemeten met de voorgeschreven ISO-methode. De waarden die producenten op de verpakking vermelden wijken (soms zwaar) af van de gemeten waarden.