Wetenschappers publiceren in rap tempo nieuwe inzichten over het microplasticsprobleem. Toch is er nog veel onbekend over de gevolgen van microplastics voor mens en milieu. Beleidsmakers realiseren zich dat maatregelen nodig zijn voordat alle kennishiaten worden gevuld. Via de RIVM nieuwsbrief over microplastics blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom kennis en beleid.

Lees de nieuwsbrief van donderdag 27 september 2018  en meld u aan voor de email versie van de nieuwsbrief.

Slecht oplosbaar en niet afbreekbar

De microplastics zijn kleine vaste kunststof deeltjes (kleiner dan 5 millimeter) en zijn slecht oplosbaar in water en niet afbreekbaar. Via allerlei bronnen en routes komt een groot deel van de microplastics in zee terecht. Het RIVM ondersteunt beleidsmakers bij de aanpak van dit probleem.

Microplastics kunnen als ingrediënten in producten worden toegepast, bijvoorbeeld in persoonlijke verzorgingsproducten. Via het afvalwater komen de deeltjes in het oppervlaktewater terecht. Bovendien ontstaan microplastics door het uiteenvallen van zwerfafval, tijdens productie, door slijtage en bij het gebruik van kunststof producten.

Plastic is goedkoop, gaat lang mee en kent eindeloos veel toepassingen. Daardoor heeft het gebruik van plastic sinds de jaren ’50 een grote vlucht genomen en neemt het nog steeds toe. Een gevolg hiervan is dat grote hoeveelheden plastic de oceanen, zeeën en rivieren vervuilen en dat het terug te vinden is als zwerfvuil op land.