Een Europese richtlijn moet ervoor zorgen dat tabaksproducten en (e-)sigaretten minder schadelijk, verslavend en aantrekkelijk zijn. In deze richtlijn staat niet concreet welke stoffen niet in tabaksproducten en e-sigaretten mogen zitten. Het RIVM heeft daarom in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een advieslijst van niet toegestane stoffen opgesteld.

Deze lijst geeft een toelichting op de huidige wet en maakt het voor handhavers makkelijker om te controleren op verboden stoffen in tabaksproducten en e-sigaretten. De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zal beslissen of deze lijst wordt opgenomen in de Nederlandse wet als verduidelijking van de Europese richtlijn. Het RIVM adviseert verder om de lijst uit te breiden als dat nodig is, bijvoorbeeld als er nieuwe stoffen in beeld komen die onder de Europese richtlijn vallen.

Verschillende criteria

Voor het opstellen van de lijst zijn de criteria uit de tabaksproductenrichtlijn aangehouden. Zo mogen in de producten geen stoffen zitten die de gebruiker het idee geven dat roken of vapen goed is voor de gezondheid, zoals vitaminen. Daarnaast zijn kankerverwekkende stoffen verboden. Voor e-sigaretten geldt verder dat er geen stoffen in de vloeistof of damp mogen zitten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Soortgelijke lijsten in het buitenland

In bijvoorbeeld Duitsland en België bestaan soortgelijke lijsten al. De stoffen die daarop staan vormden een belangrijke basis voor de lijst van het RIVM. Het RIVM heeft stoffen toegevoegd, zoals nicotinezouten. Die komen veel voor in e-sigaretten. Er zijn aanwijzingen dat ze minder irriteren dan vrije base nicotine en daarom de vape makkelijker in te ademen is. 

Naar verwachting zullen de verslavendheid, aantrekkelijkheid en schadelijkheid van tabaksproducten en e-sigaretten door deze lijst afnemen. Ook zonder toevoegingen blijven roken en vapen slecht voor de gezondheid.

Bekijk voor andere maatregelen om sigaretten minder aantrekkelijk en verslavend te maken ook dit onderzoek van het RIVM.