Ruim 3% van de volwassenen (26+) geeft aan na een coronabesmetting nog lang last te hebben van klachten (soms meerdere jaren). Dit staat ook wel bekend als post-COVID of Long COVID. Bij jongeren tussen de 12 en 25 jaar is dat ongeveer 5%. Dat blijkt uit het nieuwe kwartaalonderzoek (december 2023) onder jongeren en volwassenen van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (Netwerk GOR).

Van de mensen die aangeven langdurige klachten te hebben, geeft bijna een kwart van de volwassenen en een vijfde van de jongeren aan dat ze zich in het dagelijks leven heel erg beperkt voelen. Ze voelen zich onder meer vaak heel vermoeid. Ook klachten als geheugen – en concentratieproblemen, benauwdheid of kortademigheid worden vaak genoemd. Daarbij kan de ernst van de klachten per persoon sterk verschillen. Volwassenen geven vaak aan dat ze hun verantwoordelijkheden minder goed kunnen nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om het huishouden of hun werk.

Klachten blijven soms meerdere jaren

Er is ook gevraagd hoelang zij klachten na de besmetting ervaren. Bij de volwassenen gaf 39% aan al 1 tot 2 jaar last te hebben en 32% 2 tot 3 jaar. Van de jongeren zegt 30% deze klachten 1 tot 2 jaar en 9% 2 tot 3 jaar te hebben.

Diagnoses                                                                                                                                         

Uit de antwoorden blijkt ook dat 36% van de volwassenen met deze klachten een diagnose post-COVID heeft gekregen van de huisarts. Ook 39% van de jongeren kreeg zo’n diagnose van de huisarts. Daarnaast zegt 39% van de volwassenen en 44% van de jongeren dat zij zelf, of mensen die hen goed kennen, denken dat hij of zij post-COVID hebben.

Problemen met geheugen en concentratie

Verder blijkt uit nieuwe gegevens van huisartsen dat het aantal volwassenen dat de huisarts bezoekt voor geheugen – en concentratieproblemen nog steeds flink hoger is dan voor de coronatijd (2019). Opvallend is dat deze stijging vooral voorkomt in de leeftijdsgroep 24-45 jaar (stijging van 60% ten opzichte van 2019). Bij ouderen is het aantal bezoeken voor geheugen – en concentratieproblemen terug op het niveau van 2019.

Onderzoeksprogramma naar gevolgen langlopende crisis

De coronapandemie heeft een crisis veroorzaakt die lang duurt. Over de gevolgen van langzame, langslepende crises is nog weinig bekend. Het Netwerk GOR, verzamelt hier 5 jaar (2021-2025) meer kennis over met het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Dit netwerk bestaat uit het RIVM, lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (Nationaal Psychotrauma Centrum) Nationaal Psychotrauma Centrum. De inzichten helpen beleidsmakers bij het nemen van effectieve maatregelen bij deze en volgende, soortgelijke crises.