Man werkt thuis aan bureau

Het aantal nieuwe patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen, steeg in de afgelopen week van 27 oktober tot en met 2 november 2021 naar 834 opnames (31% meer dan een week eerder). Op de IC intensive care (intensive care) werden 140 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen (+20%). In de afgelopen week zijn er 39% meer personen met een positieve coronatest gemeld dan in de week ervoor. In alle regio’s en alle leeftijdsgroepen steeg het aantal meldingen.

Voorkom verspreiding door je aan de geldende maatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand en werk zoveel mogelijk thuis. Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Alle wekelijkse COVID-19-cijfers staan in een tabel en in grafieken op de RIVM-website.

Ziekenhuisopnames in de afgelopen week

Het aantal patiënten met COVID-19 dat werd opgenomen in het ziekenhuis, steeg in de afgelopen week naar 834 personen, een toename van 31% vergeleken met de week ervoor. Er werden 140 patiënten met COVID-19 opgenomen op de IC intensive care (intensive care), dat zijn 23 nieuwe patiënten meer dan in de week ervoor (+20%).
Er zijn regionale verschillen in de ziekenhuisopnames. In de afgelopen kalenderweek werden, afgezet tegen het aantal inwoners in de regio, de meeste patiënten met COVID-19 opgenomen in ziekenhuizen in de regio’s Zuid-Holland-Zuid, Limburg-Zuid, Flevoland, IJsselland en Gelderland-Zuid.

Stijging positieve coronatesten in alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen

Afgelopen week* werden 53.979 positieve testuitslagen gemeld, een stijging van 39% vergeleken met de voorgaande week. Per 100.000 inwoners kregen 313 personen een positieve testuitslag. Ruim 285.254 mensen lieten zich testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), dat is 27% meer dan de week ervoor. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg van 15,3% naar 16,7%, inclusief testen ter bevestiging van een zelftest.

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 meldingen toe (zie figuur 1). In alle veiligheidsregio’s is een toename van het aantal gemelde positieve testen zichtbaar. In de veiligheidsregio’s Limburg-Noord (489), Zuid-Holland-Zuid (476), Limburg-Zuid (450), Gelderland-Midden (422) en Hollands-Midden (403) werden de meeste positieve testuitslagen gerapporteerd per 100.000 inwoners.

Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners, per leeftijdsgroep, per kalenderweek (20 september t/m 31 oktober 2021).

Stijging in verpleeghuizen


Het aantal op SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 positief gemelde verpleeghuisbewoners is sinds begin oktober aanzienlijk gestegen. Het aantal positief gemelde verpleeghuisbewoners in in de afgelopen weken van 186 begin oktober (week 40) naar 1022 positieve coronatesten in de afgelopen week (week 43). Hiermee is het aantal meldingen in verpleeghuizen weer op het niveau van begin februari 2021. Het aantal overleden verpleeghuisbewoners is in de afgelopen weken van 11 overledenen begin oktober (week 40) naar 46 overledenen in de afgelopen week (week 43) gestegen. Ten opzichte van begin februari 2021 is het aantal gemelde overledenen 5 keer lager.**

 

Figuur 2: Aantal gemelde (A) en aantal gemelde overlijdens (B) verpleeghuis- en woonzorgcentrumbewoners met SARS-CoV-2, per kalenderweek (6 september t/m 31 oktober 2021).

Reproductiegetal 

Het meest recente reproductiegetal van 18 oktober, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten is nagenoeg gelijk gebleven en ging van 1,19 naar 1,20 (ondergrens 1,18 – bovengrens 1,23). Dit betekent het virus zich steeds meer verspreidt. Omdat 100 mensen die corona hebben samen 120 nieuwe personen besmetten.

*Het aantal meldingen van positieve testen dat tussen 26 oktober 2021 10:01 en 2 november 2021 10.00 uur aan het RIVM zijn gemeld. De testen die in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) teststraten zijn afgenomen, ziekenhuisopnames en IC intensive care (intensive care)-opnames zijn naar kalenderweken.

** Niet alle mensen die overlijden zijn getest op COVID-19. Het werkelijke aantal mensen dat in Nederland overlijdt aan de gevolgen van COVID-19 is hoger dan de GGD-meldingen. Een schatting van hoeveel mensen aan de gevolgen van COVID-19 zijn overleden wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie.