De jaarlijkse griepprik wordt de komende periode weer aangeboden aan de doelgroep. Mensen met een medische indicatie voor de griepprik en mensen van 60 jaar en ouder krijgen de komende weken een uitnodiging. De beste tijd voor de griepprik is tussen half oktober en half november. De griepprik beschermt tegen de griep.

Griepepidemie winter 2014-2015

De griepepidemie in de winter van 2014/2015 was de langstdurende epidemie ooit gemeten. Tijdens de griepepidemie zijn er meer mensen gestorven dan normaal. Deze oversterfte hangt waarschijnlijk samen met de griep. Ook zijn er meer mensen met gezondheidsproblemen geweest door de griep. De griepprik beschermt tegen griep en zorgt ervoor dat u minder ernstig ziek wordt. Ook is de kans op gezondheidsproblemen en de kans op verergering van een al aanwezige aandoening zoals een long- of hartaandoening kleiner.

Zie ook www.rivm.nl/griep

Griep

Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus. Een andere naam voor griep is influenza. De griepprik zorgt ervoor dat de afweer tegen het griepvirus verbetert. Dit komt doordat het lichaam afweerstoffen aanmaakt tegen het griepvirus. Bij een besmetting van het griepvirus, kunnen de afweerstoffen het griepvirus onschadelijk maken. Deze afweerstoffen zorgen er dus voor dat u niet ziek wordt van het virus. De griepprik beschermt alleen tegen het griepvirus en niet tegen andere virussen, zoals het virus dat verkoudheid geeft. 

Werkwijze

De huisarts selecteert de patiënten van de huisartsenpraktijk die tot de doelgroep behoren. Tussen half oktober en half november worden de meeste mensen gevaccineerd met de griepprik, vaak tijdens speciale spreekuren. Dit vindt meestal plaats bij de eigen huisartsenpraktijk. Dat doen ze ook voor hun patiënten die in verzorgingshuizen en eventueel nabijgelegen asielzoekerscentra wonen. Niet mobiele personen worden thuis gevaccineerd. Specialisten ouderen geneeskunde vaccineren bewoners in verpleeghuizen en artsen verstandelijk gehandicapten in intramurale voorzieningen vaccineren de bewoners in instellingen voor verstandelijke beperkten. Ook artsen van GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)-instellingen en revalidatiecentra kunnen griepvaccins bestellen voor patiënten die tot de doelgroep voor de griepprik. De griepprik is voor de doelgroep gratis.

De griepprik wordt aangeboden via een landelijk programma. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bepaalt welke groepen de griepprik krijgen aangeboden. De Gezondheidsraad adviseert het ministerie daarin.