Man kookt met kind en maakt gebruik van gescheiden snijplanken. Een voor kip en een voor groenten.

In 2012 is een toename te zien in het aantal gemelde voedselinfecties en -vergiftigingen ten opzichte van eerdere jaren. In totaal zijn in 2012 276 uitbraken geregistreerd bij de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en het RIVM, waarbij 2607 mensen ziek zijn geworden. In 2011 ging het nog om 214 uitbraken waarbij 977 mensen ziek werden. De gerapporteerde toename werd vooral veroorzaakt door meerdere grote uitbraken van voedselinfecties of -vergiftigingen. De grootste en meest opvallende uitbraak was de landelijke uitbraak van Salmonella Thompson (1149 gerapporteerde zieken), die werd veroorzaakt door het eten van besmette gerookte zalm.

In 2012 waren er meerdere grotere uitbraken van voedselinfecties gemeld vergeleken met andere jaren. Het gaat hierbij om uitbraken waarbij meer dan 20 mensen ziek werden. De veroorzakers van deze grootschalige uitbraken waren met name het norovirus en de Salmonella-bacterie. Uitbraken met de bacterie Campylobacter werden even vaak gemeld als uitbraken met het norovirus en de Salmonella-bacterie, maar hierbij waren veel minder patiënten gemeld.

Om voedselinfecties en –vergiftigingen te voorkomen blijft aandacht voor voedselveiligheid nodig. Dat geldt voor voedselproducenten, voedselleveranciers, horeca en de overheid, maar ook voor de consument zelf.

Mensen kunnen zelf voedselinfecties voorkomen door op een hygiënische manier met het eten om te gaan. Denk hierbij aan het scheiden van rauw vlees van andere voedselproducten en het voldoende verhitten van de voeding, met name van vlees.

Kijk voor meer tips om voedselinfecties te voorkomen naar het onderwerp Voedselinfecties.