Van de Nederlanders van 16 jaar en ouder geeft 3 procent aan dat ze tijdens het laatste sekscontact onbeschermde seks hebben gehad met een losse partner. Zij lopen daarmee risico op een soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) en hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus). Dit risico is het hoogst onder twintigers. Zij geven aan dat ze zich ook het vaakst laten testen op hiv en soa. Homoseksuele mannen laten zich vaker testen op hiv en soa dan heteroseksuele mannen. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2016 van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), in samenwerking met het RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland. 

Meer mannen (3 procent) dan vrouwen (2 procent) hadden de laatste keer seks zonder condoom met een losse sekspartner. Twintigers lopen het vaakst risico op soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) en hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus): voor 9 procent van de mannen en 7 procent van de vrouwen tussen 20 en 30 jaar was het laatste sekscontact met een losse partner zonder dat er een condoom werd gebruikt. 

Twintigers doen vaker hiv- en soa-test

Van de Nederlanders heeft 4 procent het afgelopen jaar een hiv-test laten uitvoeren, 5 procent heeft een soa-test ondergaan. Mannen en vrouwen laten zich even vaak testen op hiv. Vrouwen laten zich wel vaker testen op een soa dan mannen (respectievelijk 6 procent en 4 procent). Vergeleken met andere leeftijdsgroepen laten twintigers zich het vaakst testen: 11 procent heeft zich het afgelopen jaar op hiv laten testen en 14 procent op een soa. Twintigers hebben het laatste jaar vaker meer dan één sekspartner gehad dan personen ouder dan 30 jaar. Mensen die bij het laatste sekscontact risico liepen op een hiv en soa laten zich vaker testen op hiv en soa. Van de mensen die bij het laatste sekscontact onbeschermde seks hadden, heeft 21 procent zich laten testen op hiven 31 procent op een soa.

Tweede generatie niet-westerse migranten vaker getest op hiv en soa

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond en van de tweede generatie hebben vaker meerdere sekspartners gehad in het afgelopen jaar dan andere Nederlanders. Ook laten ze zich vaker testen op hiv en soa. Zo geeft 15 procent van de betrokkenen in deze groep aan getest te zijn op soa en 10 procent op hiv. Dit verschil blijft ook bestaan wanneer gecorrigeerd wordt voor de relatief grote groep jongeren onder de tweede generatie niet-westerse migranten. 

Mannen die seks hebben met mannen laten zich vaker testen

Mannen die seks hebben met mannen hebben het afgelopen jaar vaker meer dan één sekspartner gehad dan heteroseksuele mannen. Ze laten zich ook vaker testen op hiv en soa. Ongeveer één op de vijf homoseksuele mannen heeft zich laten testen op hiv of soa. Dit is zesmaal zo vaak als heteroseksuele mannen.

Ruim 9.000 respondenten hebben in 2016 meegedaan aan de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) in samenwerking met het Consortium Leefstijlmonitor.