GGD vaccinatie locatie Leiden

De vaccinatierapportage van het RIVM is deze week uitgebreid met de vaccinatiegraad per gemeente voor volledige COVID-19-vaccinatie bij 65-plussers en 45-64-jarigen. Ook is de opkomst en vaccinatiegraad van de 60-64-jarigen in deze rapportage opgenomen. Deze leeftijdsgroep is voor een groot deel door de huisartsen gevaccineerd. Inmiddels heeft 87% van deze groep een eerste vaccinatie ontvangen. Verder zien we bij de 12-17 jarigen een aanzienlijke toename in de opkomst. 

Zes maanden na de start van het vaccinatieprogramma zijn nu bijna 18 miljoen vaccinaties gezet. Van alle 18-plussers heeft 77% tenminste één prik gekregen en 46% van de 18-plussers is volledig gevaccineerd.

60-64-jarigen

De afgelopen weken is met meerdere partijen hard gewerkt om steeds meer vaccinatiegegevens in het landelijk registratiesysteem (CIMS) te registreren. Inmiddels bevat CIMS voldoende gegevens om ook de vaccinatiegraad van de 60-64-jarigen te publiceren. Van deze leeftijdsgroep heeft ongeveer 87% een eerste vaccinatie ontvangen. Omdat in CIMS alleen personen geregistreerd worden die daarvoor toestemming geven, zal de werkelijke opkomst hoger zijn dan in deze rapportage, ook in deze leeftijdsgroep. Het verloop van deze curve over de tijd is wat grilliger (zie figuur 1 van de pdf Deelname COVID-19-vaccinatie in Nederland). Dit komt onder andere door de twee prikpauzes die zijn ingelast voor het vaccin van AstraZeneca. 

Jongste leeftijdsgroep

Sinds 2 juli kunnen ook 12- tot en met 17-jarigen zonder medisch risico een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Afgelopen zondag werden degenen geboren in de eerste helft van 2009, opgeroepen een vaccinatieafspraak in te plannen. Daarmee hebben nu alle Nederlanders vanaf 12 jaar de mogelijkheid om een afspraak voor vaccinatie te maken. Inmiddels heeft 22% van de 12- tot en met 17-jarigen een eerste vaccinatie gehad. 

Hoge opkomst 

Vanwege de hoge opkomst voor vaccinatie in Nederland is de opkomst en vaccinatiegraad vanaf 85% nu verder uitgesplitst. Hierdoor is te zien dat in 134 van de 352 gemeentes meer dan 95% van de 65-plussers in ieder geval één vaccinatie heeft gehad. In Amsterdam is de opkomst in deze leeftijdsgroep gestegen, waardoor deze nu in alle grote steden 85% of hoger is.