Een antibioticaresistente vorm van Staphylococcus aureus (MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)) komt in Nederland wijdverspreid voor in de intensieve veehouderij. Mensen die werken met varkens of vleeskalveren hebben een verhoogd risico om met deze bacterie besmet te raken. Hoewel MRSA bij mensen problemen kan veroorzaken is het volksgezondheidsrisico van de stam die op dit moment in de veehouderij aanwezig is, beperkt.


Naar persbericht.