MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) staat voor meticilline-resistente Staphylococcus aureus. In de volksmond staat het bekend als de 'ziekenhuisbacterie' omdat het vooral in ziekenhuizen uitbraken veroorzaakt. De MRSA bacterie is ongevoelig (resistent) voor een behandeling met antibiotica die lijken op het middel meticilline, een groep middelen die veel gebruikt wordt. MRSA bacteriën zijn onderdeel van de bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

MRSA is een stafylokok. Dit is een huidbacterie die veel voorkomt bij mensen, zonder dat zij daar last van hebben. In Nederland komt MRSA heel weinig voor. In de meeste andere landen in Europa en wereldwijd komt MRSA veel vaker voor dan in Nederland.

Wat betekent dit voor mij?

Je wordt niet zieker van de resistente bacterie dan van een bacterie die niet resistent is. Ook kun je een resistente bacterie bij je dragen zonder ziek te worden. Dit noemen we dragerschap. De MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) bacteriën zitten dan vooral op de huid en/of in de neus. Deze bacterie kun je vanzelf weer kwijtraken. In sommige gevallen kun je behandeld worden als je deze bacterie bij je draagt. Dit geldt bijvoorbeeld voor personen die veel zorg nodig hebben, of personen die zelf in de zorg werken. De behandeling is een intensief traject en gebeurt altijd in overleg met je behandelaar. Wanneer een MRSA een ontsteking (infectie) veroorzaakt en je dus wel zieker wordt, is deze moeilijker te behandelen, omdat sommige antibiotica niet meer werken. Als je een infectie hebt waarvoor antibiotica nodig zijn, kan het soms nodig zijn dat je voor behandeling wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dat hangt mede af van of je de antibiotica zelf kan innemen, of dat de dokter dit moet toedienen via een infuus.

Als je drager bent van MRSA heeft dit voor jou, als je gezond bent, geen gevolgen. Dit geldt ook voor de gezonde mensen in jouw omgeving. Hoewel je in je eigen omgeving de resistente bacteriën wel kunt overdragen, kun je zonder problemen je dagelijkse dingen doen. Zoals boodschappen doen, visite ontvangen, naar school, werk of een verjaardag gaan. Je hoeft met de mensen waar je mee samenwoont niet anders om te gaan dan je gewend bent. Je kunt familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen. Dat is geen probleem. Als je zwanger bent, is er ook geen risico voor jou zelf of voor de ongeboren baby.

Waar komt de MRSA bacterie voor?

Het is belangrijk dat je het aan de dokter of de verpleegkundige meldt als je drager bent van de MRSA bacterie. MRSA is namelijk vooral een probleem voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. In het buitenland hebben sommige ziekenhuizen veel last van MRSA. Patiënten met klachten van de MRSA bacterie kunnen de bacterie makkelijker overdragen.

Daarnaast komt MRSA ook bij verschillende diersoorten voor en kan MRSA van dier op mens worden overgedragen. Binnen sommige delen van de veehouderij komt MRSA regelmatig voor, bijvoorbeeld bij varkens, vleeskalveren en vleeskuikens.

Wat kan ik doen om besmetting met een MRSA bacterie te voorkomen?

Besmetting met MRSA vindt vooral plaats door direct huidcontact, vooral via de handen. Soms kan MRSA via huidschilfers of niezen in de lucht komen en kan je het zo inademen. Gelukkig leidt dit bijna nooit tot dragerschap. Als je drager bent van MRSA hoef je niet extra schoon te maken. Ook dan is het voldoende om de gewone hygiëne toe te passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handen wassen met water en zeep na ieder toiletbezoek en voor je gaat eten of eten klaarmaakt.

Maatregelen

In Nederland doen we veel om verspreiding van MRSA in de gezondheidszorg te voorkomen. Patiënten met MRSA verplegen en behandelen we bijvoorbeeld apart. Dat doen we om te voorkomen dat andere (kwetsbare) patiënten ook MRSA drager worden. Sommige mensen hebben een hogere kans om MRSA drager te zijn. Daarom testen we in een aantal situaties mensen die in een Nederlands ziekenhuis worden opgenomen of zij drager zijn van MRSA. Dat doen we als een patiënt:

  • kort voor opname in het buitenland in een ziekenhuis is geweest
  • contact heeft gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens/vleeskalveren/vleeskuikens
  • woont op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden.

Personen die in de zorg werken en drager zijn van MRSA, mogen soms hun werk niet uitvoeren of moeten vervangend werk doen. De bedrijfsarts informeert je hierover als dat nodig is.