Het aantal groente- en fruitproducten waar meer gewasbeschermingsmiddelen op zitten dan wettelijk toegestaan is weer verder afgenomen. In de periode 2003 tot en met 2010 was er al een daling te zien. Deze daling zette zich verder voort tussen 2013 en 2017. Dat blijkt uit een tussenevaluatie van het Nederlands gewasbeschermingsbeleid. Hierin keek RIVM in hoeverre het is gelukt om de voedselveiligheid op het huidige niveau te houden.

Gewasbeschermingsmiddelen beschermen landbouwgewassen tegen ziekten en plagen.  Op groente en fruit kunnen resten van gewasbeschermingsmiddelen achterblijven. Hoeveel resten er maximaal mogen achterblijven, staat in de wet.

Herkomst

Het aantal producten uit het buitenland waar teveel gewasbeschermingsmiddelen op zaten, nam af tussen 2013 en 2017. Bij producten uit Nederland bleef het lage aantal hetzelfde als in 2010. Producten van buiten de Europese Unie laten ook minder overschrijdingen zien, maar deze ontwikkeling is nog niet stabiel. Aandacht hiervoor blijft nodig. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) richt daarom het nationaal controleplan meer op deze producten. Dit plan beschrijft de officiële controle van plantaardige producten op de aanwezigheid van resten van gewasbeschermingsmiddelen.

Publieksinformatie

Mensen maken zich, net als in 2009, nog steeds zorgen over de aanwezigheid van resten van gewasbeschermingsmiddelen op producten. Goede communicatie hierover blijft daarom belangrijk.

Nota Gezonde groei, duurzame oogst

Dit onderzoek betreft het onderdeel Voedselveiligheid van de tussenevaluatie van de nota ‘Gezonde groei, duurzame oogst' door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)). Het RIVM werkte hiervoor samen met de NVWA, Wageningen Food Safety Research en het Voedingscentrum. Het RIVM heeft ook het onderdeel Milieukwaliteit van deze nota geëvalueerd.