In alle regio’s en in alle leeftijdsgroepen neemt het aantal meldingen van COVID-19 verder toe. De afgelopen week zijn er 43.903 positief geteste personen door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemeld. Ruim 16.000 meer dan in de week daarvoor, een stijging van 60%. Tot op heden is er nog geen effect te zien van de landelijke maatregelen die op 29 september zijn ingegaan. Het aantal meldingen van positief geteste personen toont nog geen stabilisatie.

In 22 van de 25 veiligheidsregio’s zijn in de afgelopen week meer dan 150 mensen per 100.000 inwoners positief getest (risiconiveau “ernstig”). De meeste besmettingen per aantal inwoners worden gevonden in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond (zie tabel 1).

Tabel 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners gedurende de afgelopen 7 dagen, per veiligheidsregio.

In alle leeftijdscategorieën neemt het aantal besmettingen toe. Het grootste aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 18-24 jaar. 

Ziekenhuisopnames en IC intensive care (intensive care) opnames

Ook het aantal mensen dat vanwege COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen (geweest), is verder toegenomen. In de afgelopen week zijn er 1.114 ziekenhuisopnames op verpleegafdelingen van COVID-19 patiënten door  stichting NICE geregistreerd. Dat is een toename van 40% in vergelijking 803 ziekenhuisopnames in de week daarvoor. *
Hetzelfde geldt voor het aantal mensen dat met COVID-19 op de Intensive Care is opgenomen. In de afgelopen week registreerde stichting NICE 192 nieuwe opnames op de IC. In de week daarvoor waren dit 122 opnames, een toename van bijna 60%*

Overlijdens

In de afgelopen week zijn aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en 150 COVID-19 patiënten gemeld als overleden.* De overledenen hadden een leeftijd boven de 35 jaar. 

* Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden.

Oversterfte

Het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) meldde afgelopen week dat voor de tweede week op rij meer mensen zijn overleden dan verwacht. De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de epidemie van het nieuwe coronavirus. Zie ook. Een deel van de oversterfte is mogelijk gerelateerd aan COVID-19. Welk deel dat is wordt later duidelijk in de doodsoorzakenregistratie. 

GGD Teststraten

Van 5 oktober tot en met 11 oktober zijn 280.539 personen getest in de GGD teststraten, bijna 58.000 meer dan in de week van 28 september tot en met 4 oktober. Van 239.639 testen is de uitslag bekend: 33.038 personen testten positief. Het percentage positieve testen is daarmee gestegen naar 13,8%. In de week van 30 september tot en met 6 oktober was dat 10,4%. 

Aantal besmettelijke personen in Nederland 

Als iemand het nieuwe coronavirus oploopt is deze persoon een tijd lang besmettelijk voor anderen. Op basis van verschillende gegevensbronnen over hoeveel mensen besmet zijn met het nieuwe coronavirus en hoe lang iemand besmettelijk is, kan een inschatting worden gemaakt van het aantal besmettelijke personen in Nederland. Het geschatte aantal besmettelijke personen was op 1 oktober 127.000 personen (bandbreedte 91.000 – 162.000).Vanaf 1 juni tot vorige week werd dit berekend op basis van de data uit de eerste ronde van het Pienter Corona onderzoek, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen. Vanaf deze week wordt het aantal besmettelijke personen berekend op basis van de data uit de tweede ronde van het Pienter Corona onderzoek en de ziekenhuisopnames. Toelichting: epidemiologisch rapport (p. 39). ** 

Reproductiegetal R

Het reproductiegetal is met 1,27 (bandbreedte 1,23  - 1,31) minimaal veranderd ten opzichte van vorige week. Het betrouwbaarheidsinterval ligt voor de zesde week op rij in het geheel boven de 1. Het reproductiegetal van 1,27 betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 127 andere mensen die besmet worden.

**Meer informatie over berekeningen van het RIVM

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Houd afstand. Werk thuis. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Was regelmatig je handen,  in ieder geval als je thuiskomt, na een toiletbezoek of als je gaat koken. Nies en hoest in je elleboog. 

  Afgelopen week1 Voorgaande week2
Meldingen van COVID-19 door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en    
Aantal nieuwe meldingen 43.903 27.485
Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1144 802
Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 192 121
Overleden 150 89
     
GGD testlocaties per kalenderweek3 week 41 week 40
Totaal aantal afgenomen testen 239.639 223.274
Aantal positieve testen4 33.038 23.264
Percentage positieve testen 13,8% 10,4%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  zijn gemeld tussen 6 oktober 10:01 en 13 oktober 10:00, zoals gepubliceerd op 13 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.
²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 29 september 10:01 en 6 oktober 10:00, zoals gepubliceerd op 6 oktober september 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.
³Zoals gepubliceerd op 13 oktober 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.