24-01-2023 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 22 januari 2023 zijn er ruim 4,1 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 60,2%. 

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


24-01-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2: 24 januari 2023

Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (van 3,4% naar 3,0%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook (van 0,8% naar 0,6%) vergeleken met de week ervoor. Verder daalde het aantal aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (-25%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen liet een daling zien (-36%). In de verpleeghuizen daalde het aantal bewoners met een positieve coronatest (-35%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 10 januari op 0,83 (0,64 – 1,03). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-25%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC intensive care (intensive care) daalde ook. Er waren 19IC-opnames, waar dat vorige week 29opnames waren.

Lees verder op de pagina Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2


20-1-2023  | 09.00 uur

COVID-19-vaccinatie 5 tot en met 11 jaar alleen nog voor kinderen met een medisch hoog risico

Het is niet langer meer nodig om alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronaprik aan te bieden. Dit advies van de Gezondheidsraad  is op 19 januari 2023 door Minister Kuipers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )   overgenomen. Vanaf 23 februari worden daarom alleen kinderen in deze leeftijdsgroep met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van corona, uitgenodigd voor een coronaprik.

Zie ook de veelgestelde vragen op: COVID-19-vaccinatie kinderen 5-11 jaar


17-01-2023 | 16.00 uur

58% minder kans op COVID-19 ziekenhuisopname bij 60-plussers die de najaarsprik haalden

In de periode van 3 oktober 2022 t/m 9 januari 2023 was het risico op ziekenhuisopname voor mensen van 60 jaar en ouder die een herhaalprik in de najaarsronde ontvingen 58% lager vergeleken met personen die minimaal 1 vaccinatie maar niet de herhaalprik in de najaarsronde kregen. De kans op IC-opname voor 60-plussers die de herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen was 59% lager. Dit betekent dat de kans op ziekenhuis- en IC-opname bijna 2,5 keer lager was voor 60-plussers die de herhaalprik in de najaarsronde ontvingen.

Lees verder op de pagina:  58% minder kans op COVID-19 ziekenhuisopname bij 60-plussers die de najaarsprik haalden


 

Archief COVID-19 updates

20-1-2023  | 09.00 uur

COVID-19-vaccinatie 5 tot en met 11 jaar alleen nog voor kinderen met een medisch hoog risico

Het is niet langer meer nodig om alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronaprik aan te bieden. Dit advies van de Gezondheidsraad  is op 19 januari 2023 door Minister Kuipers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )   overgenomen. Vanaf 23 februari worden daarom alleen kinderen in deze leeftijdsgroep met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van corona, uitgenodigd voor een coronaprik.

Zie ook de veelgestelde vragen op: COVID-19-vaccinatie kinderen 5-11 jaar


17-01-2023 | 16.00 uur

58% minder kans op COVID-19 ziekenhuisopname bij 60-plussers die de najaarsprik haalden

In de periode van 3 oktober 2022 t/m 9 januari 2023 was het risico op ziekenhuisopname voor mensen van 60 jaar en ouder die een herhaalprik in de najaarsronde ontvingen 58% lager vergeleken met personen die minimaal 1 vaccinatie maar niet de herhaalprik in de najaarsronde kregen. De kans op IC intensive care (intensive care)(intensive care)-opname voor 60-plussers die de herhaalprik in de najaarsronde hebben ontvangen was 59% lager. Dit betekent dat de kans op ziekenhuis- en IC-opname bijna 2,5 keer lager was voor 60-plussers die de herhaalprik in de najaarsronde ontvingen.

Lees verder op de pagina:  58% minder kans op COVID-19 ziekenhuisopname bij 60-plussers die de najaarsprik haalden


17-01-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 15 januari 2023 zijn er ruim 4,1 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 59,9%. Het aantal gezette herhaalprikken was in de tweede kalenderweek van 2023 iets lager dan in de eerste week, maar nog altijd hoger dan in de laatste twee weken van 2022.

Iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond, heeft de mogelijkheid om een herhaalprik te halen. Mensen kunnen de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na een coronabesmetting. Een afspraak maken kan via  planjeprik.nl. Op steeds meer plekken is ook vrije inloop mogelijk, check daarvoor www.prikkenzonderafspraak.nl

Tabel 1. Vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde t.o.v. afgeronde basisserie, week 38, 2022 t/m week 2, 2023.1-2.

Leeftijdsgroep Geboortejaren Vaccinatiegraad herhaalprik najaarsronde
t.o.v. bevolking
Vaccinatiegraad herhaalprik najaarsronde
t.o.v. afgeronde basisserie
12 jaar en ouder 2010 en eerder 26,3 % 32,8%
18 jaar en ouder 2004 en eerder 28,3 % 34,4 %
60 jaar en ouder 1962 en eerder 59,9 % 64,2 %
  1. Bron:  CIMS+methode
  2. De herhaalprik is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond. Als eerste worden mensen van 60 jaar en ouder,  mensen met een medisch risico en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact uitgenodigd. Mensen kunnen de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na een coronabesmetting.

17-01-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)(severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)(coronavirus)-2: 17 januari 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (van 5,5% naar 3,4%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook (van 1,3% naar 0,8%) vergeleken met de week ervoor. Verder daalde het aantal aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (-47%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen liet een daling zien (-45%). In de verpleeghuizen daalde het aantal bewoners met een positieve coronatest (-48%) in de afgelopen week*. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 3 januari op 0,73 (0,60 – 0,87). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-34%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC(intensive care) daalde ook. Er waren 29 IC-opnames, waar dat vorige week 47 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

 In het rioolwater daalde in week 1 (2 - 8 januari) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes met 46% ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 2 (9 – 11 januari) daalde dit verder met 31%. In het rioolwater werd van de omikronvariant BA.5, inclusief de subvariant BQ.1 wederom het meest aangetroffen. Er werden ook meer recombinanten (varianten die eigenschappen van verschillende virusvarianten combineren) en BA.2 varianten gevonden, in het bijzonder de BA.2.75 en subvarianten hiervan.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 vooral veel verschillende varianten rondgaan die allemaal bij de omikronfamilie horen. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland. 

Nadat eerst BA.1, BA.2 en daarna BA.5 dominant waren in Nederland, is BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sinds week 48 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. Daarnaast zien we een toename van BA.2.75 en van recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert). Subvariant XBB.1.5 die in de Verenigde Staten sterk toeneemt in aandeel laat ook in Nederland een toename zien. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.  

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 mogelijk enige tijd dominant kan blijven in Nederland.  Het aandeel van subvarianten BA.2.75 en XBB (inclusief XBB1.5) neemt ook toe waardoor het ook mogelijk is dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. 
Ook kunnen er weer nieuwe (sub)varianten opkomen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 10 januari t/m 17 januari 20231,2 3 januari t/m 10 januari 2023 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 2.336
(11 per 100.000 inwoners)

4.436
(21 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 21 Week 12

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

348

 

301

527

 

471

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

29

 

22

47

 

37

     
Infectieradar per kalenderweek Week 21 Week 12
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 3,4% 5,5%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 0,8% 1,3%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-2**    
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week28 week 18
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
2.357
1.095
46,5%
4.247
2.095
49,3%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 3 januari 2023 Op 27 december 2022
Op basis van meldingen 0,73 (0,60 – 0,87) 0,90 (0,78 – 1,02)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 0,83 (0,61 – 1,11) 0,91 (0,71 – 1,11)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 0,85 (0,00 – 1,99) 0,91 (0,23 – 1,81)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 2 (9 t/m 11 januari 2023) Week 1 (2 t/m 8 januari 2023)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 733 1055
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 188/31112 308/31113
Aantal aangesloten inwoners14 11.689.403 17.355.685

* Voor meldingen vanaf 1 januari 2023 wordt een patiënt aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens van OSIRIS information system (information system)(information system): op basis van zijn 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een verpleeg- of verzorgingshuis of particulier woonzorgcentrum en op het moment van melding 70 jaar of ouder is.

1Zoals gepubliceerd op 17 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS(severe acute respiratory syndrome)-CoV(coronavirus)-2 in Nederland.

2GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 10 januari  2023 10:01 en 17 januari 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 10 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 3 januari10:01 en 10 januari 2023 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC(intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)(polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8Zoals gepubliceerd op 17 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn. Vanaf 1 januari 2023 rapporteert het RIVM niet meer over het gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten.

9Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 16 januari 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

13 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.


10-01-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september 2022 tot en met 8 januari 2023 zijn er bijna 4,1 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 59,5%. In de afgelopen kalenderweek was het aantal gezette herhaalprikken hoger dan in voorgaande weken. Vooral bij de leeftijdsgroepen tussen de 50 en 85 jaar zijn er meer herhaalprikken gezet.

Lees verder op de pagina Cijfers COVID-19 vaccinatieprogramma 


10-01-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 10 januari 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten vergeleken met de week ervoor (van 6,7% naar 5,5%). Het aandeel deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) daalde ook (van 1,8% naar 1,3%) vergeleken met de week ervoor. Verder daalde het aantal aan de GGD gemelde personen met een positieve coronatestuitslag (-29%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen liet een daling zien (-21%). In de verpleeghuizen daalde het aantal bewoners met een positieve coronatest (-18%) in de afgelopen week*. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 27 december op 0,90 (0,78 – 1,02). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 daalde (-15%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC daalde ook. Er waren 47 IC-opnames, waar dat vorige week 63 opnames waren.

Rioolwatersurveillance

 In het rioolwater daalde in week 52 (26 december 2022 – 1 januari 2023) het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes met 14% ten opzichte van de week ervoor. In de eerste helft van week 1 (2 – 4 januari 2023) daalde dit verder met 40%. In het rioolwater werd van de omikronvariant BA.5, de subvariant BQ.1 wederom het meest aangetroffen. Er werden ook meer recombinanten (varianten die eigenschappen van verschillende virusvarianten combineren) en BA.2 varianten gevonden, in het bijzonder de BA.2.75 en subvarianten hiervan.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 vooral veel verschillende varianten rondgaan die allemaal bij de omikronfamilie horen. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland. 

Nadat eerst BA.1, BA.2 en daarna BA.5 dominant waren in Nederland, is BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sinds week 48 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. Daarnaast zien we een toename van BA.2.75 en van recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert). Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.  

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 mogelijk enige tijd dominant kan blijven in Nederland.  Het aandeel van subvarianten BA.2.75 en XBB (inclusief XBB1.5) neemt ook toe waardoor het ook mogelijk is dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. 
Ook kunnen er weer nieuwe (sub)varianten opkomen. Subvariant XBB.1.5 die in de Verenigde Staten sterk toeneemt in aandeel laat ook in Nederland een toename zien, al zijn de aantallen vooralsnog beperkt.
 

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 3 januari t/m 10 januari 20231,2 27 december t/m 3 januari 2023 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 4.436
(21 per 100.000 inwoners)

6.245
(31 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 11 Week 522

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

527

 

471

623

 

527

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

47

 

37

63

 

51

     
Infectieradar per kalenderweek Week 11 Week 522
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 5,57% 6,7%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 1,3% 1,8%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-2**    
     
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week18 week 528
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
4.248
2.095
49,3%
5.404
3.002
55,6%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen9 Op 27 december 2022 Op 20 december 2022
Op basis van meldingen 0,90 (0,78 – 1,02) 0,86 (0,76 – 0,97)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)10 0,91 (0,71 – 1,11) 1,01 (0,80 – 1,25)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)10 0,91 (0,23 – 1,81) 1,03 (0,00 – 2,26)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 1 (2 t/m 4 januari 2023) Week 52 (26 december 2022 t/m 1 januari 2023)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)11 1191 1970
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 254/31112 304/31113
Aantal aangesloten inwoners14 14.782.149 16.906.604

* Voor meldingen vanaf 1 januari 2023 wordt een patiënt aangemerkt als bewoner van een verpleeghuis indien deze volgens de gegevens van OSIRIS: op basis van zijn 6 cijferige postcode gekoppeld kan worden aan een bekende locatie van een verpleeg- of verzorgingshuis of particulier woonzorgcentrum en op het moment van melding 70 jaar of ouder is.

** Vanaf 1 januari 2023 verzamelt het RIVM geen gegevens meer over het aantal overleden COVID-19-patiënten, daarom worden deze cijfers vanaf 10 januari niet meer gepubliceerd. 

1Zoals gepubliceerd op 10 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

2GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 3 januari  2023 10:01 en 10 januari 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 3 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 27 december 10:01 en 3 januari 2023 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8Zoals gepubliceerd op 27 december 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn. Vanaf 1 januari 2023 rapporteert het RIVM niet meer over het gemelde aantal overleden COVID-19-patiënten.

9Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

10De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

11 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 9 januari 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

12 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

143 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

14Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd. 


03-01-2022 | 16.00 uur

Vaccinatiecijfers herhaalprik najaarsronde

Vanaf 19 september tot en met 1 januari 2023 zijn er ruim 4 miljoen herhaalprikken tegen COVID-19 toegediend. Voor de 60-plussers is de vaccinatiegraad van de herhaalprik op dit moment 59,0%.  

Iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond, heeft de mogelijkheid om een herhaalprik te halen. Mensen kunnen de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na een coronabesmetting. Een afspraak maken kan via  planjeprik.nl. Op steeds meer plekken is ook vrije inloop mogelijk, check daarvoor www.prikkenzonderafspraak.nl

Tabel 1. Vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde t.o.v. afgeronde basisserie, week 38, 2022 t/m week 52, 2022.1-2.

Leeftijdsgroep Geboortejaren Vaccinatiegraad herhaalprik najaarsronde
t.o.v. bevolking
Vaccinatiegraad herhaalprik najaarsronde
t.o.v. afgeronde basisserie
12 jaar en ouder 2010 en eerder 25,8 % 32,1%
18 jaar en ouder 2004 en eerder 27,7 % 33,7 %
60 jaar en ouder 1962 en eerder 59,0 % 63,1 %
  1. Bron:  CIMS+methode
  2. De herhaalprik is beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie heeft afgerond. Als eerste worden mensen van 60 jaar en ouder,  mensen met een medisch risico en zorgmedewerkers met patiënten- of cliëntencontact uitgenodigd. Mensen kunnen de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na hun laatste coronaprik of 3 maanden na een coronabesmetting.

03-01-2023 | 15:00 uur

Wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2: 3 januari 2023

Advies coronathermometer stand

Sinds 16 september 2022 publiceert het coronadashboard de coronathermometer. De thermometer geeft aan hoe het staat met de druk op samenleving en zorg door het coronavirus. De coronathermometer is gebaseerd op de epidemiologische situatie en de duiding hiervan door het RIVM.

Het Responsteam van het RIVM adviseert coronathermometer: Stand 1 (Beperkte druk op zorgketen en samenleving.)

Infectieradar, testen en opnames

Afgelopen week daalde in Infectieradar het aandeel deelnemers met COVID-19-achtige klachten licht vergeleken met de week ervoor (van 7,3% naar 6,7%). Het aantal deelnemers met een positieve coronatestuitslag (SARS-CoV-2) steeg licht (van 1,7% naar 1,8%) vergeleken met de week ervoor. Verder daalde het aantal aan de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)gemelde personen met een positieve coronatestuitslag licht (-7%) en ook het aantal mensen dat zich de afgelopen week bij de GGD liet testen liet een daling zien (-32%). In de verpleeghuizen daalde het aantal bewoners met een positieve coronatest (-18%) in de afgelopen week. Het reproductiegetal op basis van meldingen van positieve testen lag op 20 december op 0,86 (0,76 – 0,97). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-CoV-2 steeg sterk (+59%) vergeleken met de week ervoor. Het aantal nieuwe patiënten met SARS-CoV-2 op de IC (intensive care)steeg ook sterk. Er waren 63 IC-opnames, waar dat vorige week 42 opnames waren. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames van vorige week (week 51) was waarschijnlijk een onderschatting door registratieachterstand in de kerstperiode. Hierdoor is de werkelijke stijging van het aantal ziekenhuisopnames en IC-opnames van deze week ten opzichte van vorige week waarschijnlijk lager.

Rioolwatersurveillance

In week 51 (19-25 december) steeg het landelijk gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater met 33% ten opzichte van de week ervoor. De eerste twee dagen van week 52 (26 en 27 december) daalde dit vooralsnog met 21%. In het rioolwater werden BQ.1 en subvarianten hiervan wederom het meest gedetecteerd. Er werden ook meer recombinanten en BA.2 varianten gevonden, in het bijzonder de BA.2.75 en subvarianten hiervan, en recombinanten zoals de XBB.

Virusvarianten uit de kiemsurveillance

In de kiemsurveillance zien we sinds het begin van 2022 vooral veel verschillende varianten rondgaan die allemaal bij de omikronfamilie horen. Ook binnen deze subvarianten zien we weer veranderingen ontstaan. Dit zien we ook in het buitenland. 

Nadat eerst BA.1, BA.2 en daarna BA.5 dominant waren in Nederland, is BQ.1 (inclusief BQ.1.1) sinds week 48 verantwoordelijk voor de meeste besmettingen. Daarnaast zien we een toename van BA.2.75 en van recombinant XBB (een variant die eigenschappen van verschillende omikronvarianten combineert). Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze subvarianten ziekmakender zijn dan de eerdere omikronvarianten.  

De nieuwste berekeningen wijzen erop dat BQ.1 mogelijk enige tijd dominant kan blijven in Nederland. Het aandeel van subvarianten BA.2.75 en XBB neemt ook toe waardoor het ook mogelijk is dat meerdere subvarianten nog geruime tijd naast elkaar circuleren. Ook kunnen er weer nieuwe (sub)varianten opkomen.

     
Gemelde personen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) 27 december 2022 t/m 3 januari 20231,2 20december t/m 27 december 2022 3,4
Aantal nieuwe meldingen (op datum zoals gepubliceerd door het RIVM) 6.245
(31 per 100.000 inwoners)

6.744
(35 per 100.000 inwoners)

Ziekenhuisopnames per kalenderweek Week 521 Week 512

Totaal aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames)

Aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met SARS-COV-2 (inclusief IC-opnames) zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2 (bron: NICE)5

623

 

527

391

 

327

Totaal aantal nieuwe opnames van patiënten met SARS-COV-2 op de Intensive Care

Aantal nieuwe opnames op de Intensive Care zonder patiënten met een andere opnamereden dan SARS-CoV-2  (bron: NICE)5

63

 

51

42

 

34

     
Infectieradar per kalenderweek Week 521 Week 512
Het deel van Infectieradar deelnemers met COVID-19 achtige klachten6 6,7% 7,3%
Het deel van Infectieradar deelnemers met een positieve corona testuitslag7 1,8% 1,7%
Gemelde overleden personen, positief voor SARS-CoV-28 27 december 2022t/m 3 januari 20231,2 20 december t/m 27 december 20223,4
Overleden 21 18
SARS-CoV-2 testen door de GGD per kalenderweek week 529 week 519
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is
Aantal positieve testen
Percentage positieve testen
5.404
3.002
55,6%
7.891
4.161
52,7%
  Meest recente berekening Een week eerder
Reproductiegetallen10 Op 20 december 2022 Op 13 december 2022
Op basis van meldingen 0,86 (0,76 – 0,97) 1,04 (0,91 – 1,18)
Op basis van  ziekenhuisopnames (bron: NICE)11 1,01 (0,80 – 1,25) 0,88 (0,64 – 1,15)
Op basis van IC-opnames (bron: NICE)11 1,01 (0,23 – 2,03) 1,03 (0,00 – 2,26)
  Afgelopen week (eerste weekhelft) Voorgaande week (beide weekhelften)
Rioolwatermetingen Week 52 (26 t/m 27 december) Week 51 (19 t/m 25 december)
Gemiddeld aantal virusdeeltjes (x100 miljard per 100.000 inwoners)12 1810 2280
Aantal meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd 192/31113 306/31114
Aantal aangesloten inwoners15 11.643.619 17.300.532

1Zoals gepubliceerd op 3 januari 2023 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2 in Nederland.

2 GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 27 december 202210:01 en 3 januari 2023 10:00.

3Zoals gepubliceerd op 27 december 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

4GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 20 december 10:01 en 27 december 2022 10:00.

5Niet bij alle patiënten die met corona in het ziekenhuis worden opgenomen is COVID-19 de belangrijkste reden of een van de redenen van ziekenhuisopnames. De ziekenhuis en IC (intensive care)-opnames waarbij bekend is dat het om een andere reden dan een SARS-CoV-2 besmetting gaat (categorie 3 in de opnameredenen) worden hier niet meegeteld. Kijk voor uitleg over de categorieën van de opnameredenen op de grafiekenpagina van het RIVM, of in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland.

6Het aantal unieke deelnemers met COVID-19-achtige klachten per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit aantal wordt gedeeld door het aantal unieke deelnemers per dag dat een vragenlijst heeft ingevuld.

7 Het aantal unieke deelnemers dat een positieve testuitslag meldde per dag, opgeteld voor de desbetreffende kalenderweek (maandag t/m zondag). Dit kan een zelftest of een PCR (polymerase chain reaction)-test/antigeen sneltest betreffen. Deze resultaten betreffen niet de ingestuurde neus- en keelmonsters van het zelftest-onderzoek dat sinds september 2022 loopt.

8De personen die in de afgelopen week overleden zijn gemeld, zijn niet allemaal in de afgelopen week overleden. Het werkelijke aantal overleden personen is hoger dan het aantal overleden personen gemeld in de surveillance. Dit komt doordat er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. De hier gepresenteerde sterftecijfers betreffen daarom een onderrapportage.

9Zoals gepubliceerd op 27 december 2022 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie van SARS-CoV-2 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen. Deze cijfers betreffen enkel testen van personen die in de GGD teststraten zijn getest en dus niet van personen die zijn getest in het kader van Testen voor Toegang of om op reis te kunnen gaan zijn.

10Voor meer informatie over het reproductiegetal, klik hier.

11De R-waardes op basis van NICE data worden berekend op basis van ziekenhuis en IC opnames door COVID-19. In deze berekening worden de opnames die vanaf 25 januari 2022 in NICE geregistreerd zijn met een andere reden dan COVID-19 niet meegenomen.

12 Gebaseerd op data die op maandagmiddag 2 januari 2023 beschikbaar was bij het RIVM, zoals gepubliceerd in de open data. Voor de meest recente cijfers, zie de rioolwatermetingen op het Coronadashboard. Voor meer uitleg over de berekeningen die uitgevoerd worden om tot dit cijfer te komen, zie de cijferverantwoording.

13 Per meetlocatie zijn er in de eerste weekhelft van afgelopen week tussen de 1 en 3 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd. Dit betreft namelijk metingen op de maandag, dinsdag en/of woensdag van de desbetreffende week.

14 Idealiter zijn er voor alle 311 meetlocaties in totaal 4 rioolwatermetingen uitgevoerd en geanalyseerd ten behoeve van de berekening van het gemiddelde van de voorgaande week.

15 Aantal aangesloten inwoners op het aantal bemonsterde meetlocaties waarop het gemiddelde is gebaseerd.