Van 20 patiënten met Listeria is het zo goed als zeker dat zij in de afgelopen 2 jaar besmet zijn geraakt via vleeswaren. Hiervan zijn drie patiënten overleden en één vrouw heeft een miskraam gehad. De producent heeft inmiddels een veiligheidswaarschuwing uitgestuurd. De producten zijn uit de schappen gehaald en mensen zijn opgeroepen om deze producten niet te eten.

Opsporen bron

De bron van deze patiënten is opgespoord door samenwerking tussen RIVM en NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Van patiënten met een Listeria-infectie worden de bacteriën onderzocht en de DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-gegevens in kaart gebracht. Het RIVM zag een bepaald type Listeria voorkomen bij meerdere patiënten. Daarna heeft het RIVM contact opgenomen met de NVWA om dit te vergelijken met DNA-gegevens uit hun voedsel- en bedrijfsbemonstering. Dit kwam bij een monster overeen, waarna vervolgonderzoek is ingezet door de NVWA. Op dit moment is het zo goed als zeker dat de bron hiermee gevonden is. Het is pas recent mogelijk om deze techniek te gebruiken. Zonder deze techniek was het niet mogelijk geweest om deze bron met de patiënten in verband te brengen.

Listeria

De listeriabacterie kan voorkomen in voedsel, vooral op rauwe voeding en producten die lang in de koelkast hebben gelegen. Gezonde personen krijgen meestal geen of milde klachten, die lijken op griep of buikgriep. De ziekte kan ernstiger verlopen bij heel jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Een deel van deze patiënten kan overlijden. Zwangere vrouwen hoeven zelf niet ziek te worden van een infectie met Listeria, maar lopen wel een kans op een miskraam, vroeggeboorte of ernstige ziekte van het kind wanneer het besmet raakt tijdens de geboorte. Jaarlijks worden ongeveer 80 patiënten met een listeria-infectie gemeld bij het RIVM.

Listeriose is een zeer zeldzame ziekte. Het risico op ziek worden is klein (4 op de miljoen mensen per jaar krijgen deze ziekte in Nederland). Mensen die mogelijk besmette producten hebben gegeten, wordt geadviseerd om alleen bij flinke ziekte, die gepaard gaat met koorts, contact op te nemen met de huisarts. De huisarts kan indien nodig besluiten aanvullend onderzoek te doen. Dit geldt ook voor zwangere vrouwen die mogelijk besmette producten hebben gegeten. Als een infectie met de listeria-bacterie wordt vastgesteld, dan wordt behandeling met antibiotica gestart. Er is geen middel dat uit voorzorg kan worden gegeven.