Listeriose is een infectieziekte. Mensen krijgen het door een bacterie: de listeriabacterie. Deze bacterie zit meestal in voedsel maar kan ook in dieren, in de grond, in water of op groenten zitten.

Ziekteverschijnselen

Bij gezonde personen verloopt de ziekte vaak zonder symptomen of met milde griepverschijnselen. De ziekte kan ernstiger verlopen bij hele jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Bij deze mensen kan hersenvliesontsteking of sepsis (bloedvergiftiging) optreden. De infectie kan bij hen dodelijk verlopen.
Een aparte groep vormen zwangere vrouwen. Zij hoeven zelf niet ziek te worden van een infectie met Listeria, maar lopen wel een kans op sterfte van het ongeboren kind, vroeggeboorte of ernstige ziekte van het kind wanneer het besmet raakt tijdens de geboorte. Zie ook Listeriose en zwangerschap. Listeriose komt in Nederland weinig voor.

Besmetting en preventie

Mensen raken bijna altijd geïnfecteerd door het eten van besmette voedingswaren. Besmetting van de voedingsmiddelen treedt op door het gebruik van rauwe ingrediënten die reeds besmet waren, zoals zachte kazen gemaakt van ongepasteuriseerde melk (bijvoorbeeld sommige soorten brie, camembert, feta en blauwe kaas) en vleesproducten (zoals gehakt, filet américain en paté). Ook kan gedurende het productieproces ‘kruisbesmetting’ optreden, zoals bijvoorbeeld bij de bereiding van kant-en-klaar producten of het wassen van sla met besmet water.