Risico's

Listeriose kan, vooral in de tweede helft van de zwangerschap, leiden tot het overlijden van het kind en vroeggeboorte. Bij pasgeborenen verloopt listeriose ernstig en soms dodelijk.

Risico voor zwangere (zelf)

Bij personen met een normale afweer verloopt de infectie vaak asymptomatisch. Zwangeren hebben echter twintig keer meer kans om ziek te worden dan andere volwassenen. Bovendien kan listeriose bij zwangeren ernstiger verlopen dan bij niet-zwangeren (invasieve listeriose).

Risico voor het ongeboren kind

Het ongeboren kind heeft een verhoogde kans op ernstig beloop. Infectie bij zwangeren, met name in de tweede helft van de zwangerschap, kan leiden tot intra-uteriene vruchtdood en vroeggeboorte. Pasgeborenen presenteren zich na besmetting in utero met sepsis (early-onset disease). De letaliteit van klinische gevallen is in het algemeen hoog (19-35%) en vooral bij prematuur geboren neonaten erg hoog.

Risico voor pasgeborene

Pasgeborenen (bij wie de cellulaire afweer zich nog niet heeft ontwikkeld) hebben een verhoogde kans op een ernstig beloop. Wanneer het kind tijdens de geboorte of na de geboorte besmet raakt, presenteert het zich meestal met een meningo-encefalitis (late-onset-disease).

Advies

Vermijd gedurende de hele zwangerschap contact met mogelijk besmette voedingsmiddelen en besmette aarde.

Naar de pagina Zwangerschap en infectieziekten


Professionals

Een zwangere heeft een product gegeten dat mogelijk besmet is met Listeria. Wat is het beleid?

Profylaxe met antibiotica is niet zinvol. De kans dat iemand door één keer een risicoproduct te eten listeriose oploopt, is zeer klein.

Behandeling

Listeriose wordt langdurig, intraveneus behandeld met amoxicilline

Diagnostiek zwangere met klachten

Bij een zwangere met koorts is een bloedkweek de beste manier om de diagnose te stellen. Zie het hoofdstuk Diagnostiek van de LCI-richtlijn Listeriose en het Diagnostisch Vademecum Listeria monocytogenes

Diagnostiek pasgeborene

Listeria monocytogenes kan gekweekt worden uit bloed, liquor, amnionvocht en meconium. Bij pasgeborenen die verdacht worden van een infectie worden meestal bloedkweken en liquorkweken afgenomen. Ook kan een grampreparaat van de liquor een aanwijzing geven.

Naar de LCI-richtlijn Listeriose