Alleen in de eerste uren van 2013 is in delen van Nederland smog door fijn stof (PM10 fijnstof (fijnstof)) gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. Door de harde wind en neerslag viel de smog opbouw mee. Alleen in de eerste uren van het nieuwe jaar zijn hoge concentraties gemeten. Op station Utrecht - Erzeijstraat werden de hoogste 24-uurs gemiddelde concentratie fijn stof tot 8 uur ’s ochtends gemeten namelijk 89 microgram per kubieke meter.