Het zoutgehalte in brood en groenteconserven is in 2012 licht afgenomen ten opzichte van 2011. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in samenwerking met het Voedingscentrum en de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gemiddelde zoutgehalte nam ook af voor kaas, koude sauzen, pindasauzen en chips, maar deze daling was niet statistisch significant. In vlees en soepen is geen verschil in het zoutgehalte waargenomen.

In hetzelfde onderzoek is ook gekeken naar het verzadigd vetgehalte in voedingsproducten. De inspanningen van de olie- en vetsector en de aardappelverwerkende industrie hebben geleid tot een verbetering in de vetzuursamenstelling van hun producten.
Vanwege de negatieve gezondheidseffecten van een te hoge consumptie van zout en verzadigd vet heeft de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de voedingsmiddelensector opgeroepen om de samenstelling van voedingsmiddelen te verbeteren. In dat verband volgen het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Voedingscentrum de gehalten van zout en verzadigd vet in voedingsmiddelen. Voor het onderzoek leverden fabrikanten en de desbetreffende sectoren vrijwillig gegevens en plannen aan. Daarnaast is gebruik gemaakt van de onafhankelijke zoutanalyses door de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De gegevens zijn vervolgens vergeleken met de gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen in het Nederlandse Voedingsstoffenbestand (NEVO) 2011.

In opdracht van het ministerie van VWS, blijven het RIVM en het Voedingscentrum de komende jaren de zout- en verzadigd vetgehalten in voedingsmiddelen volgen. Zij hebben al diverse plannen ontvangen over hoe producenten zich voorbereiden op het stapsgewijs (verder) aanpassen van de zoutgehalten van hun producten. Deze plannen variëren van sectorbrede aanpassingen tot aanpassingen van individuele (huis)merken en lopen tot eind 2015.