Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANVNational Network of Safety and Security Analysts) is een kennisnetwerk dat sinds 2011 analyses maakt van risico’s en bedreigingen voor de Nationale Veiligheid. Wat zijn de komende jaren de grootste bedreigingen voor onze nationale veiligheid? Welke lange termijn ontwikkelingen gaan onze veiligheid op den duur raken? Hoe hangen risico’s met elkaar samen? Door middel van risicoanalyses en horizonscans geeft het ANV antwoord op dergelijke vragen. De resultaten van de analyses vormen input voor de Nationale Veiligheidsstrategie van de Nederlandse overheid.

Nationale veiligheid

Nationale veiligheid gaat over alle opzettelijke en niet-opzettelijke risico’s en dreigingen die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting in Nederland. Van overstroming tot terrorisme en van een grieppandemie tot een cyberaanval. Nederland bereidt zich op verschillende manieren voor om deze dreigingen of risico’s voor onze maatschappij zoveel mogelijk te beperken.

 

Zes veiligheidsbelangen

Om in het beleid nationale veiligheid en maatschappelijke ontwrichting vorm te geven, zijn zes nationale veiligheidsbelangen vastgelegd. De nationale veiligheid is in het geding wanneer een of meerdere nationale veiligheidsbelangen ernstig worden bedreigd.

 1. Territoriale veiligheid; Het ongestoord functioneren van Nederland en haar EUEuropean Union - en NAVO bondgenoten als onafhankelijke staten in brede zin, dan wel de territoriale veiligheid in enge zin.
 2. Fysieke veiligheid; Het ongestoord functioneren van de mens in Nederland en zijn omgeving
 3. Economische veiligheid; Het ongestoord functioneren van Nederland als een effectieve en efficiënte economie.
 4. Ecologische veiligheid; Het ongestoord blijven voortbestaan van de natuurlijke leefomgeving in en nabij Nederland.
 5. Sociale en politieke stabiliteit; Het ongestoorde voortbestaan van een maatschappelijk klimaat waarin individuen ongestoord kunnen functioneren en groepen mensen goed met elkaar kunnen samenleven binnen de verworvenheden van de Nederlandse democratische rechtstaat en daarin gedeelde waarden.
 6. Internationale rechtsorde;  Het functioneren van het internationale stelsel van normen en afspraken, gericht op internationale vrede en veiligheid.

Analistennetwerk Nationale Veiligheid

Het ANVNational Network of Safety and Security Analysts bestaat uit een vaste kern van zes organisaties (de Taakgroep). Deze zes instellingen dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit van de analyses. Specifieke, aanvullende expertise kan ook worden geleverd door andere organisaties in het netwerk (de ring). Dat zijn kennisinstellingen, diensten, bedrijven en onderzoeksbureaus die, afhankelijk van de kennisvraag, worden ingeschakeld bij de productie van (specifieke) analyses van nationale veiligheidsonderwerpen. Het ANV werkt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert het secretariaat van het ANV.

Organisaties ANV

De vaste kern van het analistennetwerk bestaat uit:

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (tevens Secretariaat van het netwerk)
 • Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC)
 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
 • Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael
 • Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam

  Analyse en producten

  Het ANVNational Network of Safety and Security Analysts heeft als taak om twee soorten analyses te maken: 

  Deze producten leveren input aan de Nationale Veiligheidsstrategie. Daarnaast voert het ANV ook verdiepingsstudies en challenges uit waarbij op één specifiek vraagstuk wordt ingezoomd. Zo heeft het ANV in de afgelopen jaren verkenningen uitgevoerd naar georganiseerde criminaliteit, Artificial Intelligence (AI) en naar de risico’s van de energietransitie, altijd vanuit het perspectief van de nationale veiligheid.