U vindt hier een overzicht van vragen en antwoorden over Pluimradar.

Wat is effectieve bronhoogte?

De bronhoogte is hoogte waarop de stoffen worden uitgestoten. Voor een plas op de grond is dat bijvoorbeeld 0 meter. Bij een lekkende vrachtwagen is dit wellicht 3 meter. Bij branden kan een wolk opstijgen door de hoge temperaturen bij de brandhaard. De bronhoogte is dan de hoogte waarop de wolk horizontaal verder drijft. De gebruiker maakt zelf een inschatting van deze 'effectieve bronhoogte'. Op basis daarvan maakt Pluimradar de berekening.

Kan er rekening gehouden worden met pluimstijging

Pluimradar gaat ervan uit dat de emissie dezelfde dichtheid heeft als de omgevingslucht en dus niet stijgt of daalt. U kunt wel een effectieve bronhoogte invoeren om pluimstijging te simuleren.

Kan ik ook een berekening maken voor zware of lichte gassen (in relatie tot lucht)

Pluimradar is ontwikkeld voor gassen, dampen en fijne deeltjes die met de lucht worden meegevoerd. Het model gaat er bij de berekening vanuit dat de wolk even zwaar is als lucht. Dit kan direct bij de bron al zo zijn of pas na honderden meters of een kilometer. Neem voor meer specialistische berekeningen contact op met de coördinator van de Milieuongevallendienst van het RIVM via 06 52 45 17 25.

Wat is 'Relatieve concentratie'?

Bij milieu-incidenten is de onzekerheid in de bronterm groot en deze is in dit model ook niet door de gebruiker in te voeren. Daarom levert de berekening van pluimradar geen absolute waarden (concentraties) op.

Wat is 'depositie' ?

Het betreft neerslag van droge en natte deeltjes op de grond.

Kan ik pluimradar gebruiken om een effectgebied te bepalen?

Nee. Pluimradar geeft een nauwkeurig beeld van de richting en de vorm van een wolk en de ontwikkeling daarvan in de tijd. Pluimradar is niet bedoeld om effectafstanden mee te bepalen. Neem voor meer specialistische berekeningen contact op met de coördinator van de Milieuongevallendienst van het RIVM via 06 52 45 17 25.

Hoe lang duurt een pluimberekening?

Dat wisselt. Gemiddeld genomen is een berekening binnen 5 minuten klaar. De exacte tijd hangt af van onder meer de gekozen invoerparameters, de beschikbare meteorologische gegevens, de verbinding met de server, het aantal gebruikers, etcetera. De benodigde tijd neemt toe als u ervoor kiest om ruime waarden in te vullen bij de velden de velden 'duur van lozing' en 'bereken tot'.

Is mijn pluim voor iedereen zichtbaar?

Uw pluim is zichtbaar voor alle gebruikers van pluimradar. Na 14 dagen wordt de pluim gearchiveerd.

Wie hebben toegang tot pluimradar?

Toegang tot pluimradar is professionals in de incidentbestrijding zoals adviseurs gevaarlijk stoffen (AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) en meetplanleiders van de brandweer.

Hoe lang blijft de berekening / pluim bewaard?

De berekeningen blijven maximaal 14 dagen staan. Daarna zijn ze voor gebruikers niet meer zichtbaar. Dan staan ze nog 60 dagen op een server bij het RIVM. Vervolgens worden ze automatisch definitief verwijderd. Archivering kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Neem in dat geval binnen 14 dagen na het genereren van de pluim contact op met het RIVM via incident@rivm.nl.

Welk weermodel wordt gebruikt?

In Pluimradar wordt gebruik gemaakt van het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) weermodel HIRLAM. In de toekomst zal dit model vervangen worden door het HARMONIE model. Voor meer informatie over de weermodellen zie de KNMI site over weermodellen.

Wordt er in het weermodel ook rekening gehouden met regen?

Ja. Het weermodel voedt zich met de meest actuele gegevens om de verwachting te maken. Wel is het zo dat de werkelijke positie en timing van regenbuien kan afwijken van de modelberekening. Dat kan gevolgen hebben voor de nauwkeurigheid van de depositieberekeningen.

Wanneer pluimradar gebruiken en wanneer juist niet?

Pluimradar is vooral geschikt voor gassen die vrijkomen en qua massa in dezelfde orde grootte als lucht vallen. Pluimradar is vooral geschikt bij meteorologische omstandigheden waarbij er voldoende wind aanwezig is. Dan is de richting van de pluim namelijk heel duidelijk. Sommige weersomstandigheden geven een onbetrouwbaar resultaat. Daarom wordt bij windstille of hele variabele weerscondities aangeraden om contact op te nemen met het KNMI. De veiligheidsmeteoroloog krijgt een signalerings-email wanneer een pluim wordt gegenereerd. Wanneer de weersomstandigheden niet geschikt zijn voor het genereren van een pluim, wordt er door de veiligheidsmeteoroloog contact met de gebruiker opgenomen.

Kan ik de meteorologische invoer ook wijzigen, bijvoorbeeld met gegevens van lokale weerstations?

Nee. De meteorologische invoer kan niet worden gewijzigd. Pluimradar maakt alleen gebruik van de modellen van het KNMI.

Tot op welke afstand worden resultaten weergegeven? Kan ik dat veranderen?

De uitkomsten worden gegeven tot 20 km kilometer (kilometer). Deze waarde is niet door gebruikers aan te passen. Neem voor meer specialistische berekeningen contact op met de coördinator van de Milieuongevallendienst van het RIVM via 06 52 45 17 25.

Waar kan ik mijn suggesties en wensen voor toekomstige ontwikkelingen kenbaar maken?

Feedback is van harte welkom via incident@rivm.nl